Polgári engedetlenségi mozgalomba kezdtek az oligarchák ellen a kajászói gazdák!

PPJ         2012.10.20.

big-fish-little-fish.jpgBirtokba vették a földet a kajászói gazdák - 2012. október. 17. (Forrás: Kiélegyenaföld.hu)

Kajászó - Művelésbe vették szerdán a helyi gazdák és az őket föld-ügyben támogató civilek az egyik olyan táblát, amelyet szerintük jogszerűtlenül adott bérbe a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.

Wikipédia: Polgári engedetlenség

  • • Henry David Thoreau „A polgári engedetlenség iránti kötelesség” című műve szerint, egy magasabb rendű törvény alapján minden embernek kötelessége megtagadni az együttműködést és elviselni az ezzel járó büntetést, ha az állam igazságtalan politikát folytat.
  • • Mahátma Gandhi szerint a polgári engedetlenség „az ember veleszületett joga, melyet nem lehet feladni az önbecsülés elvesztése nélkül”, de csak akkor szabad élni vele, ha az engedetlenek ezt megelőzően már minden más tiltakozási formát (például tárgyalás, petíció, jogi út) kipróbáltak.
  • • John Rawls szerint akkor lehet polgári engedetlenségi akciót kezdeményezni, ha olyan veszélyhelyzet áll fenn, amely ellen már nem lehet a szokásos demokratikus és választásokon alapuló módszerekkel felvenni a harcot.
  • • Tokár Géza szerint előfordulhat, hogy az érintett törvény egyszerűen annyira rossz, hogy megalkuvásnak számít még csak a létét is elfogadni.

Szerdán gazdagyűlést tartottak a kajászói művelődési házban a helyi gazdák, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület és a Fejér Szövetség képviselői, az állami földek elhíresült tartós bérbe adása és a földtörvény tervezet módosítása miatt. Állásfoglalásukat, amelyben a föld-szerződések visszavonását követelik, postára is adták a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek és az azt felügyelő miniszternek.

Frissítés - 2012.10.23.: Angolul is!!!

Charges of cronyism, lack of transparency blemish lease of state farmland in Hungary - Therepublic.com

KAJASZO, Hungary — Gergely Bocsodi's family has been farming in this central Hungarian village for six generations but he fears there may not be a seventh, as the region is caught up in a once-in-20-years land grab.

Prime Minister Viktor Orban and his conservative Fidesz party are being accused of broken campaign promises, cronyism and shady deals in which friends, relatives and political supporters have snapped up valuable long-term agriculture leases on state lands, cutting out many small local farmers.

"There is huge anger and emotion," Bocsodi said. "It is not easing."

Ahead of the 2010 election, the right-wing Fidesz party had promised farmers and young families access to state lands, one of the vows that helped them win in a landslide.

In Kajaszo, however, there were no locals among the winners of the land lease tenders. Instead, all the available state land around the village went to two groups, including a company linked to the mayor of Felcsut, Orban's hometown.

A gazdák ezt követően művelésbe fogták, azaz egy rövid nyomon felszántották az egyik, két helyrajzi számon lévő, egy kápolnásnyéki ember által elnyert és bérbe vett, közel 280 hektáros földet a falu határában, s búzát vetettek belé.

http://img7.hvg.hu/image.aspx?id=b479b315-84ff-4f88-aaaa-2399fe47e304&view=d687bb3a-509a-49ca-b43e-cbc038e76e5bA demonstrálóknak elegük lett abból, hogy válaszra sem méltatják őket, táblával a kezükben és egy traktorral maguk vettek művelésbe egy tagot a bérbe adott állami földből (Fotó: Pati-Nagy Bence)

- Miután már több, mint egy éve kifogásoltuk eljárásukat és ajánlottuk fel szervezetünk és szakértőink segítségét a haszonbérleti pályáztatás rendjének megfelelő kialakításában, miután már több, mint fél éve folyamatosan tájékoztattuk a kormányzatot az elkövetett hibákról mind a kiírás, mind az elbírálás területén, tagjaink úgy döntöttek, hogy kezükbe veszik a rendezést - fogalmazott a két főszervező, Boór Ferenc, a Fejér Szövetség szóvivője és Tamási Béláné, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület vezetője.

Az önrendelkezés európai alapelvének eleget téve, miszerint a falvakhoz, városokhoz tartozó állami - vagyis köztulajdonú - földekről az ott élő gazdálkodók dönthetnek, a kajászói gazdák visszaveszik a törvénytelenül a jogtalanul odaadott földeket, s a megkötött földhaszonbérleti szerződés semmisségét megállapították - hangzott el.

- Most a négy pályázaton elbukott kajászói gazda - akik az egyesület kajászói tagozatának tagjai - kezelésébe vette a területet és felhívjuk a földalapkezelő figyelmét, hogy hívják őket szerződéskötésre - hangsúlyozta Tamásiné, aki kiemelte: azt is elvárják, hogy fenti elvek alapján semmisítsék meg a többi hasonló pályázatot.

http://img8.hvg.hu/image.aspx?id=8a77127d-14ba-4418-9b63-c93b677e5dea&view=d687bb3a-509a-49ca-b43e-cbc038e76e5b
(Fotó: Pati-Nagy Bence)

Több - rendszeresen csak oligarchának nevezett - új bérlő területe messze meghaladja a pályázatban nekik juttatott újabb területeket, s ennek ellenőrzését a földalap és a tárca saját nyilvántartásuk alapján el tudta volna végezni, de használható lett volna az a nyilvános támogatási jegyzék is, mely ugyancsak a vidékfejlesztési tárca birtokában van. Azt, hogy nem életvitelszerűen foglalkoznak mezőgazdasággal, nem laknak ott amit megjelöltek már nem is érdemes megemlíteni - keseregtek többen.

A Fazekas Sándor agrárminiszternek küldött levélben a demonstrálók azt kérték, hogy számolja fel a földhaszonbérleti pályázatoknál elkövetett törvénytelenségeket, mivel munkatársai a tények tanúsága szerint alkalmatlannak és vagy érintettnek bizonyultak mind a kiírás, mind az elbírálás során.

http://img9.hvg.hu/image.aspx?id=e4d0615b-9e9f-4960-9acb-7288292fe1c8&view=d687bb3a-509a-49ca-b43e-cbc038e76e5b

A föld-visszaszerzési akciót jelenlétével támogatta Szabó Rebeka, az LMP országgyűlési képviselője, aki szerint senkinek nincs joga, hogy a gazdák feje fölött döntsön, a pályázatoknak pedig átláthatónak az értékeléseknek nyilvánosnak kell lenniük.

         4 hozzászólás

Címkék: mezőgazdaság vidékfejlesztés oligarchák ökopolitika agrárium ángyán józsef földbérleti pályázatok kajászói gazdák

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Orbán földtörvénye: a külföldiek és nagytőkések kezére játssza a magyar termőföldet!

PPJ         2012.10.16.

Nem veszi figyelembe az Alaptörvényben rögzített fenntarthatóság szempontjait, nem zárja ki a külföldiek földszerzésének lehetőségét, ugyanakkor korlátlan lehetőséget jelentő kiskaput nyit a tőkeerős nagybirtok terjeszkedésének!

Nyílt levél képviselőinkhez földügyben - Élőlánc.hu

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony!

Az Élőlánc Magyarországért parlamenten kívüli párt azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy a földtörvény (T/7979. számú törvényjavaslat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról) tervezetét, annak súlyos hiányosságai és hibái miatt ne fogadja el.

Részletek:

Az Élőlánc Magyarországért a földtörvény tervezetének (T/7979. számú törvényjavaslat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról) elutasítását kéri a Parlamenttől, annak súlyos hibái és hiányosságai miatt, mert a tervezet

  • nem veszi figyelembe az Alaptörvényben rögzített fenntarthatóság szempontjait és a Nemzeti Vidékstratégia célkitűzéseit, sőt rendelkezései még saját célrendszerével is ellentétesek,
  • korlátozza ugyan, de az erőteljes és hangzatos kormányzati propaganda ellenére ki nem zárja a külföldiek földszerzésének lehetőségét,
  • korlátokat állít a magánszemélyek és a családi gazdaságok földszerzése elé, ugyanakkor korlátlan lehetőséget jelentő kiskaput nyit a tőkeerős nagybirtok terjeszkedésének,
  • érdemi társadalmi vita nélkül került a Parlament elé, noha a vidék és az ország gazdaságának és társadalmának jövőjét alapvetően befolyásolja,
  • elkészítését nem előzte meg hatástanulmányok készítése sem, aminek következtében a parlamenti képviselők csak feltételezések alapján dönthetnek.

A tervezet bevezetőjének szép szavai mögött a paragrafusokban a spekuláció és a társadalmi igazságtalanság lehetősége rejlik. Miközben a birtokméretek tekintetében – nagyon helyesen – korlátokat szab a magánszemélyeknek és családi gazdaságoknak, a jellemzően olcsó bérmunkával dolgozó, a helyi gazdaságból profitot elvonó nagyüzemek számára burkoltan korlátlan üzemméret kialakítását teszi lehetővé (33. § 2. bekezdés). A földszerzésnél nem az egy főre jutó földterület mértéke, hanem az alkalmazottak száma a mérvadó, amivel előnyben részesíti a több alkalmazottat foglalkoztató nagyüzemeket (33. § 1. bekezdés). A törvény gyakorlatilag lehetetlenné teszi a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató magán- és jogi személyek közhasznú célú tulajdonszerzését illetve haszonbérletét (6. § 1 bekezdés, 8. §), megakadályozva ezáltal természeti területek védelmét, természeti értékek megóvását (lásd a korábbi Greenfo hírt - Eladhatók lesznek a természetvédelmi területek? - szerk.). A helyi érdekeket képviselő önkormányzatokat és egyetlen kivétellel a természetvédelmi érdekeket képviselő nemzeti parkokat kizárja az elő-haszonbérleti rangsorolásokból, lehetetlenné téve ezáltal helyi jelentőségű védett területek tulajdonjogának vagy haszonbérletének megszerzését (31. § 1. bekezdés, 43. §).

A tervezet azonban nem csak a vidékfejlesztési stratégia célkitűzéseivel összeegyeztethetetlen, hanem az Alaptörvényben deklarált fenntarthatóság alapelveivel is ellentétes. A helyben lakó fogalmának meghatározása életszerűtlen és értelmetlen. A törvény által preferált tőkeintenzív, magas fokon gépesített nagyüzem a kőolajárak emelkedésével már középtávon fenntarthatatlanná válik. Az ilyen típusú nagyüzemek a termőtalaj aránytalan mértékű kisajátításával (ezáltal a munkalehetőségek korlátozásával) ingázásra vagy elvándorlásra készteti a helyben lakókat, növelve ezzel a környezeti terhelést (közlekedés) és a testi-lelki egészségkárosodás kockázatát. Csökkenti a helyi települések fennmaradásának esélyeit, a népességviszonyok megváltozásával aránytalanságokat, a városokban társadalmi feszültségeket idéz elő. Növeli az állam munkahelyteremtésre, támogatásokra, segélyekre és az egészségügyre fordítandó költségeit, azaz a hasznot privatizálja, a veszteséget társadalmasítja.

A tervezet érdemi vita nélkül zöld utat kapott mind a Fenntartható Fejlődés Tanácsa, mind pedig az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága részéről annak ellenére, hogy van Magyarországnak egy érvényben lévő Alaptörvénye és Nemzeti Vidékstratégiája, amelyek világos irányt jelölnek ki a mezőgazdasági, és a földekkel kapcsolatos jogalkotásra vonatkozóan is. A földtörvény jelenlegi tervezete összességében nem a közjót, nem a magyar nemzet hosszú távú érdekeit szolgálja.

Mindezek alapján az Élőlánc Magyarországért arra kéri a parlamenti képviselőket, hogy a  földtörvény jelenlegi tervezetét ne fogadják el. Az új tervezet kidolgozását előzze meg a szükséges hatástanulmányok elkészítése és nyilvános társadalmi vita, amelyet a képviselők szervezzenek választóik számára az ország minden területén. A vita javaslatai alapján elkészített törvénytervezetben maradéktalanul érvényesüljenek a fenntarthatóság szempontjai és a vidékfejlesztési stratégia célkitűzései.

2012. október 15.
Élőlánc Magyarországért elnöksége

Kapcsolat: Ács Sándorné (Tel: 30 3850 379, e-mail: acsne.eva@gmail.com)

http://www.bermadperu.com/images/IR_v3-med.jpg

Orbán Viktor egyébként is színt vallott...
...Csányi Sándor, és Gyurcsány volt államtitkára, a börtönbüntetésre ítélt Benedek Fülöp, mind az ő emberei. Így már minden világos...

Orbán - Csányi - Bonafarm: Az elmúlt 25 év legtehetségesebb üzletembereként emlegette Orbán Viktor Csányi Sándort, akinek tehenészetét kedden avatta fel. A miniszterelnök bejárta a patikatisztaságú telepet, elismerően nyilatkozott a Csányi-család erőfeszítéseiről, de hiába unszolta a hvg.hu, fejésre nem vállalkozott. Az idősebb Csányi keble dagadt a büszkeségtől, majd megfeddte a nagy húsimportőrök listáját kiszivárogtató Ángyán Józsefet. Riport a csípőtelki üzemavatóról.

Megszereztük az Ángyán-listát: milyen húsból vannak a hungarikumok, mint a Pick? Nem magyarból!

Az Ángyán-jelentés: "A folyamat a dél-amerikai típusú, kevés érdekeltség kezében lévő nagybirtokrendszer irányába mutat..."

Interjú Ángyán Józseffel:
- Nagyon nyomja az ön begyét, ha keres a tőkés.
- Dehogy szúrja. Legyen haszna, de ossza meg azt a társadalommal. Az elmúlt húsz évben lerabolták az országot, két és félszer annyit vittek ki, mint amit behoztak.

         1 hozzászólás

Címkék: politika mezőgazdaság természetvédelem termőföld oligarchák földkérdés fenntarthatóság élőlánc magyarországért ángyán józsef földbirtok védelem földbérleti pályázatok

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Bulgária: Az erdőtörvény ellen tüntettek Szófiában

PPJ         2012.06.24.

Bojko Boriszov miniszterelnökről azt gyanítják, kapcsolatban áll az oligarchákkal, akik kilobbizták az erdőtörvény módosítását. Ötezren tüntettek, 24 embert tartóztattak le, hárman megsérültek.

Forrás: Global Voices (ahol teljes cikk olvasható civil videókkal együtt)

Június harmadik hetében Szófiát két napra megbénították a bejelentés nélküli tüntetések az egyébként is elég tágan értelmezhető erdőtörvény módosításai ellen. A szöveget Vitosa sí-függelék [bg] néven emlegetik a bolgárok, mert állítólag egy, a Szófiához közeli Vitosa-hegyen síüdülőket üzemeltető cég nyomására született. Összesen körülbelül ötezren tüntettek, az első napon kétezren, a második napon háromezren.

Az erdőtörvény jelenleg is lehetővé teszi, hogy a síüdülők különféle építményeket, eszközöket helyezzenek el a hegyen, ha nem változtatnak a környezeten. Sok bolgár arra gyanakszik, hogy „oligarchák” lobbiznak a parlamentben azért, hogy magáncélra használhassák az itteni földterületeket.

Környezetvédő aktivisták és átlagemberek kezdtek szerveződni a Facebookon [bg], Twitteren és SMS-ek révén.

Június 13., a tüntetések első napja egybeesett a bolgár miniszterelnök, Bojko Boriszov születésnapjával, róla azt gyanítják, hogy kapcsolatban áll az oligarchákkal.

Doraid al Hafid aktivista, az Európai Újságíró Szövetség bolgár szervezetének tagja [en] ezt a fotót tette közzé a június 13-i demonstrációról a Facebook oldalán:

Le Bojkóval!

A rendőrség összesen 24 embert tartóztatott le a két nap alatt, hárman megsérültek.

A június 14-i tüntetés után az emberek spontán gyülekezni kezdtek az elnöki hivatal épülete előtt.

Az Occupy Bulgaria Facebook oldalán, amelynek több mint 14 ezer követője van, 44 fotót osztottak meg a június 14-i tüntetésről.

A bolgár netezők az Avaaz aláírásgyűjtő oldalon Arra kérjük Bulgária köztársasági elnökét, hogy vétózza meg az új erdőtörvényt, és vessen véget annak, hogy a kormány szégyentelenül támogatja az oligarchákat [en] címmel indítottak petíciót.

A harmadik tüntetés június 15-én volt, a hozzá tartozó Facebook esemény itt található [bg], Orlov-hídi blokád 3. címen.

Írta Ruslan Trad · Fordította Le Marietta

         szólj hozzá

Címkék: bulgária természetvédelem oligarchák erdőtörvény global voices online

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

· 1 trackback         

Ángyán József elkezdett oligarcha neveket sorolni!

PPJ         2012.04.27.

Iszonyatos harcok dúlnak az állami földkérdésben, amit minden média igyekszik felsőbb utasításokra akármi mással elfedni. Kiberháború a javából! Miközben a maffiózóból lett Budai Gyulától annyi tellik, hogy alaptalan hazugságokkal traktálja a köztudatot, addig az ő pozícióját előzőleg betöltő Ángyán egy komplett tanulmánnyal állt elő a földkérdés igazságairól. A tanulmányt azon - az Ács Sándorné agrármérnök biogazda által működtetett "Kié legyen a föld?" című - holnapon jelentette meg az ex-államtitkár, akit Budai Gyula hamisan rágalmazott, majd Ács Sándorné helyreigazítási kérelemmel fordult a médiához. Ács Sándorné gmail-jét mindeközben feltörték, és mikor a honlapját meg akarta nézni a számítógépe elsötétült és lehalt. Valakiknek nagyon fáj az igazság!

"Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket!" (Jn. 8,32)

Ángyán József levele és elemzése az állami földbérleti pályázatokról és azok első eredményeiről.

https://m.blog.hu/an/angyanmaradj/image/angyan_610_310_jpg_ashx.jpg

Kedves Barátaim!

A tisztán látás kedvéért és az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok kavalkádjában az eligazodás segítésének szándékával - az NFA hivatalosan közzétett adatai és helyi valamint egyéb információk felhasználásával, összerendezésével, esettanulmány szerűen - feldolgoztam egy megye valamennyi eddig nyertes állami földbérleti pályázatát. Ennek eredményeit egy rövid, értelmező tanulmányban foglaltam össze. Az összeállítást az Országgyűlés és a FIDESZ-KDNP frakciószövetség vezetéséhez, illetékes kabinetjéhez továbbá képviselőtársaimhoz is eljuttattam.

Nos, ezt az elemzést szeretném most a nyilvánossággal is egy olyan honlapon keresztül megosztani, szíves tájékoztatásul ezúton közreadni, amely mindig következetesen, megalkuvást nem tűrő módon kiállt a magyar föld védelme és a magyar gazdatársadalom, a gazdálkodó családok és a vidéki közösségek értékei és érdekei mellett.

Azért választottam elsőként Fejér megyét, mert kiváló mezőgazdasági adottságai, ragyogó földjei következtében ez a megye valóban sok családnak adhat munkát, megélhetést, a föld eltartó képessége kiváló.

Ezen túlmenően a választást az is indokolta, hogy itt hirdették ki eddig a legtöbb nyertes pályázatot, ami az elemzés statisztikai megbízhatóságát és ezzel a levonható tanulságok általánosíthatóságának lehetőségét is jelentősen növelte.

Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban - bizonyára az előbbiekkel is összefüggésben - innen kaptam eddig a legtöbb segítségkérő, kétségbeesett, illetve felháborodott viszajelzést, valamint az eligazodást segítő információt a helyi közösségektől és a gazdálkodó családoktól.

Magam is látni akartam tehát a teljes képet, a tényeken alapuló igazságot. Ennek első darabja a Fejér megyei esettanulmány [Scribd-en is láthatóan - a szerk.], melyet a Borsodi Mezőség, majd a pályázati eredmények nyilvánosságra hozatali ütemétől függően a többi térség hasonló feldolgozása követ.

Őszintén bevallom, hogy a jelen elemzés alapján kialakuló kép még engem is megdöbbentett. Ezért jeleztem már a Mezőgazdasági Bizottság Ellenőrző Albizottságának március 21-ei ülésén, hogy azonnal alapvető változtatásokra van szükség az állami földek bérbeadási gyakorlatában. A földbérleti pályáztatás bevezetett rendszere ugyanis megítélésem szerint elfogadhatatlan, védhetetlen, az általunk hirdetett birtokpolitikai elvekkel teljességgel ellentétes eredményekre vezet! A helyben lakó gazdálkodó családoknak, a fiataloknak illetve a gazdálkodás mellett gyermekeket is vállaló fiatal pároknak - a Fejér megyei eredmények tanulsága szerint - esélyt sem ad a rendszer a földhöz jutásra.

Az irány - szerintem - tarhatatlan és védhetetlen! Ez az út Dél-Amerikába visz, és alapvetően megrendíti az emberekkel megkötött szövetségünket! Nekünk pedig - szilárd meggyőződésem szerint - velük, az emberekkel és nem a spekuláns nagytőkés oligarchákkal, "zöld bárókkal" kell szövetkeznünk! A helyben lakó, gazdálkodó családoknak kell a földet adnunk! Ez a munkahelyteremtésnek és a föld megőrzésének, nemzeti hatáskörben tartásának, de túlélésünknek is az egyetlen járható útja!

A családok, akiknek az élete, a megmaradása, de a fiaik, unokáik jövője is a földtől függ, körmük szakadtáig védeni fogják azt, és meg is tartják nemzeti hatáskörben, ha ebben mi is segítjük őket. És így lehet a föld eltartó, munkahelyteremtő képessége is a legnagyobb. Nézzétek meg a tényleges - kis, közepes, 10-100 hektáros - családi gazdaságokra és azok szövetkezeteire alapuló Nyugat- Európát! Ha tényleg életképtelenek lennének, akkor már Európa nagy részén nem is lenne mezőgazdaság.

Hogy van az, hogy ugyanabban az EU-ban egy 5-7 tagú szlovéniai, osztrák , lengyel vagy éppen francia parasztcsalád kiválóan megél 50-100 hektár földből. És persze alig van földpiac, mert a családok semmi áron nem akarnak megválni létük alapjától, a földtől. De nem is spekuláns tőkés társaságok kezében van 1.000 hektár számra a föld, amelyek, ha megfelelő ajánlatot kapnak - nemzeti érdek ide vagy oda - könnyen túladnak rajta.

Kedves Barátaim!

Vissza kell térnünk a Nemzeti Vidékstratégiában közösen megfogalmazott föld- és birtokpolitikai irányhoz! Együtt képesek vagyunk a változtatásra, és azt remélem, hogy ehhez a Kormányunk is minden segítséget megad. A változtatáshoz persze a gyakorta ellenséges közegben hitre és bátorságra is szükség van. Álljon itt ennek erősítésére - akárcsak a Nemzeti Vidékstratégia zárógondolatában - Máté evangéliumából vett néhány sor (10,26-33): "Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!"

Ezen gondolatok jegyében és irányváltást sürgetve szeretettel ajánlom mindazok szíves figyelmébe jelen elemzésemet, akik tudnak és akarnak is tenni a vidéki Magyarország, a gazdálkodó családok, helyi közösségek, s ezzel az egész magyarság felemeléséért.
.
"A világ fölött őrködő Rend"-ben, a jó szándékú emberek összefogásában, az igazság és a nyilvánosság erejében változatlanul bízva, a visszajelzéseket, megjegyzéseket szívesen várva és fogadva, őszinte tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöllek Benneteket:

Dr. Ángyán József
egyetemi tanár, o.gy. képviselő

(email: Angyan.Jozsef@kti.szie.hu)

A a nevek, a részletes adatok grafikonok, táblázatok és esettanulmányok a kielegyenafold.hu honlap címlapján végig legörgetve olvashatóak és  itt letölthetőek!

Itt vannak Ángyán József oligarchái - Index.hu

A nevek, amelyek miatt kiborult az oligarcházó államtitkár - Origo.hu
 

Néhány releváns portál és link

NFA honlap
http://www.nfa.hu

Az Ellenőrző Albizottság 2012. 03. 21-ei ülésének jegyzőkönyve
http://www.parlament.hu/biz39/bizjkv39/MB/A361/1203211.pdf

Az Ellenőrző Albizottság 2012. 03. 21-ei ülésén készült videó
http://www.youtube.com/watch?v=ziPEmRwKJGw
http://atv.hu/videotar/20120322_angyan_jozsef_kipakolt

Lepsényi gazdákkal készült videó
http://index.indavideo.hu/video/Lepseny

Kajászói gazdákkal készült videó
http://atv.hu/cikk/20120326_szabad_szemmel_foldek

ATV Híradó tudósítás a földbérleti pályázatokról
http://atv.hu/cikk/20120403_foldberlet

Az Ellenőrző Albizottság NFA-hoz kihelyezett 2012. 04. 19-ei ülése után készült videó
http://hvg.hu/itthon/20120419_allami_foldek_titoktartas

Az ATV Híradó tudósítása az Ellenőrző Albizottság NFA-hoz kihelyezett 2012. 04. 19-ei üléséről
http://atv.hu/cikk/20120419_ki_es_mikor_mutyizott_heves_szovaltas_a_parlamentben

„Kié legyen a föld?” honlap
http://www.kielegyenafold.hu

NFA földpályázati vitafórum az „Agroinform” honlapján (több mint 900 hozzászólás)
http://www.agroinform.com/forumok/Palyazat-NFA-foldekre/t2768/p/1

         3 hozzászólás

Címkék: politika fidesz botrány oligarchák agrárium ángyán józsef kié legyen a föld földbérlet

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

· 1 trackback         

Ángyán József kipakolt! - Kik a zöldbárók? Nevek!

PPJ         2012.03.22.

Ángyán szerint elveszítjük a vidéket

Mosolyogva vetették a repcét - borítékolták a pályázatokat? Ángyán József volt parlamenti államtitkár nem érti a földpályázatokat. A nyugat-magyarországi földeket miért egy szolnoki ügyvéd érdekeltségébe tartozó cégbirodalom kaparintotta meg a helyi gazdák elől?

A videóban említett lepsényi gazdákról itt tájékozódhat bővebben!

http://www.kielegyenafold.hu/

Február 27-én a greenfo hozta elsőként nyilvánosságra Ángyán József levelét. "Az évtizedek alatt kialakult, ellenérdekelt "maffiahálózat" mindent vinni akar a földtől, az erőforrásoktól a támogatásokon át a piacokig. Mindent vinni akar a vidéki, helyi közösségek, családok elől, és magam, munkatársaim valamint az emberekkel közösen kidolgozott Nemzeti Vidékstratégiánk e zsákmányszerzés útjában álltunk" - írta a VM lemondott politikai államtitkára a mellette kiálló zöld szervezeteknek. Íme egy friss videóösszeállítás az ATV-től:

agrarmaffia.postr.hu

angyanmaradj.blog.hu

A lemondott mezőgazdasági államtitkár "kormányoldalon szokatlan vehemenciával" beszélt arról, elfogadhatatlanok bizonyos földpályázatok eredményei, és nyíltan ki kell állni az emberek elé, és meg kell magyarázni, ki miért kapott földet. Utalt egy "szolnoki ügyvéd", Nyerges Zsolt szerepére.

“Ez védhetetlen, elfogadhatatlan” - mondta bizonyos földpályázatok eredményeiről Ángyán József, a közelmúltban lemondott vidékfejlesztési államtitkár a mezőgazdasági bizottság szerdai ülésén.

Az ATV.hu felvétele szerint Ángyán többek között arról beszélt, magyarázatot kell adni arra, miért adtak a Fejér megyei Kajászón földeket egy kápolnásnyéki építkezési vállalkozónak, aki helyett ráadásul más fogja megművelni a földeket - ahelyett, hogy helyiek kapták volna meg. Arról is beszélt a bizottság előtt, a csákvári volt állami gazdaságvezető tisztségviselője és családtagjai hogyan kaphatták meg a földeket négy település körül.

Ángyán: Elveszítjük a vidéket

A lemondott mezőgazdasági államtitkár "kormányoldalon szokatlan vehemenciával" beszélt arról, elfogadhatatlanok bizonyos földpályázatok eredményei, és nyíltan ki kell állni az emberek elé, és meg kell magyarázni, ki miért kapott földet. Utalt egy "szolnoki ügyvéd", Nyerges Zsolt szerepére.

“Ez védhetetlen, elfogadhatatlan” - mondta bizonyos földpályázatok eredményeiről Ángyán József, a közelmúltban lemondott vidékfejlesztési államtitkár a mezőgazdasági bizottság szerdai ülésén.

Az ATV.hu felvétele szerint Ángyán többek között arról beszélt, magyarázatot kell adni arra, miért adtak a Fejér megyei Kajászón földeket egy kápolnásnyéki építkezési vállalkozónak, aki helyett ráadásul más fogja megművelni a földeket - ahelyett, hogy helyiek kapták volna meg. Arról is beszélt a bizottság előtt, a csákvári volt állami gazdaságvezető tisztségviselője és családtagjai hogyan kaphatták meg a földeket négy település körül.

“Azért kérdezem ezeket vehemensebben, kormányoldalon ez nem szokás, mert ki kell állnunk az emberek elé és válaszolnunk kell” - mondta az ülésen Ángyán.

A volt államtitkár szerint Fejér megye pályázatait átfésülve is egyértelmű, hogy nagyon sok esetben, szemben a meghirdetett céllal, az adott településtől távol lakó nagygazdák és nagyüzemek nyernek, a helyi gazdálkodóknak pedig semmi sem jut - írja az Origó az ülés jegyzőkönyve alapján.

Ángyán szerint bizonyos esetekben 1000 hektár is koncentrálódik bizonyos családok, cégek, érdekkörök kezében - a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) 65 ezer hektárt pályáztat meg.
A volt államtitkár szerint az is problémás, hogy a pályázatokon nem derül ki, miért nyert, aki nyert, aki pedig nem nyert, semmi mást nem tud meg, csak annyit, hogy nem nyert, “mint egy kaparós sorsjegyen”.

"Elveszítjük a vidéket" - mondta Ángyán, ha nem tudják megmagyarázni, ki is miért kap meg földeket.

A Lepsényben gazdálkodó Dél-Balatoni Agro Kft. szerinte például előre tudta, hogy nem írnak ki pályázatot.  "Ez egy cégbirodalomnak, a Mezort cégbirodalomnak, a Lajta-Hanság Zrt.-nek a leányvállalata. A Mezort cégbirodalom egy szolnoki ügyvéd érdekeltségébe tartozik. Ő a főrészvényes és egyben igazgatósági elnöke. Hogy van ez? Szolnokról Mosonmagyaróváron át a lepsényi földeken gazdálkodunk, miközben a helyi gazdáknak egy deka föld nem jut? 15 család ott van, és a gyerek várja, hogy földet kapjon. De az urak elvetették a repcét, és hátradőltek, mert tudták, hogy nyilvános pályázatra nem fog sor kerülni".

Az említett szolnoki ügyvéd Nyerges Zsolt, Fidesz-közeli nagyvállalkozó.

         szólj hozzá

Címkék: mezőgazdaság oligarchák földkérdés agrárium ángyán józsef agrármaffia zöldbárók földbérleti pályázatok

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark