Megalakult a Magyar Ökotoxikológiai Társaság

PPJ         2011.07.07.

A végleges honlap elkészültéig ez az ideiglenes internetcíme. Információért az okotoxikologia@gmail.com címhez lehet fordulni.

A MÖTT feladata a kémiai és biológiai ágensek bioszférára gyakorolt következményeinek vizsgálata. A MÖTT célja, hogy feltárja az ökoszisztémára gyakorolt hatásokat és elősegítse azok mérséklését. A MÖTT minden év novemberében egynapos tudományos konferenciát szervez, kémiai és biológiai/genetikai biztonság témakörökben. Hamarosan megjelenő önálló honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt majd működéséről és szakmai állásfoglalásairól. A Biokontroll tudományos folyóirat ökotoxikológia rovata lesz a MÖTT szakmai fóruma.

http://www.bdarvas.hu/home/userfiles/image/card.jpg

A Fővárosi Bíróság 2011. június 17-én 14452 sorszámmal bejegyezte a Magyar Ökotoxikológiai Társaságot és egyben közhasznú szervezetté minősítette.

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság (MÖTT) alakuló Közgyűlésére 2011. március 11-én az Ökotárs Alapítvány tárgyalójában került sor. A huszonkét alapító tag megvitatta, majd elfogadta az Alapszabályt, majd a szükséges dokumentumokkal együtt a Fővárosi Bíróságnak (FB) benyújtotta. Az FB néhány kiegészítést kért, ezért a második Közgyűlésen (május 20-án) az alapító tagok elkészítették az Alapszabály végleges verzióját

Négy évre a MÖTT elnökének Darvas Bélát, az elnökség tagjainak Major Jenőt és Simon Gergelyt; a Felügyelő Bizottság elnökének, Murányi Attilát, tagjainak Székács Andrást és Szoboszlay Sándort választották meg.

A MÖTT feladata a kémiai és biológiai ágensek bioszférára gyakorolt következményeinek vizsgálata. A MÖTT célja, hogy feltárja az ökoszisztémára gyakorolt hatásokat és elősegítse azok mérséklését. A MÖTT minden év novemberében egynapos tudományos konferenciát szervez, kémiai és biológiai/genetikai biztonság témakörökben. Hamarosan megjelenő önálló honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt majd működéséről és szakmai állásfoglalásairól. A Biokontroll tudományos folyóirat ökotoxikológia rovata lesz a MÖTT szakmai fóruma.

A Magyar Ökotoxikológiai Társaság tagja lehet az, akit két tag a szakmai munkássága alapján ajánl. Új tagnak az első évben még nincs ilyen jogosultsága. 2011-2012-ben csak az alapító tagok ajánlhatnak, ezért tagfelvételi ügyekben először közülük kell kettőt felkeresni és írásbeli ajánlást kérni. A MÖTT alapító tagjai:

Ács Sándorné, Éva (Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft, IFOAM, Kishantos) – acsne.eva@gmail.com
Bakonyi Gábor DSc (Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő) – bakonyi.gabor@mkk.szie.hu
Báskay Imre (MgSzH NTAI Gödöllői Vízélettani Laboratórium, Gödöllő) – baskayi@ontsz.hu
Bozsik András CSc (Debreceni Egyetem, Növényvédelmi Intézet, Debrecen) – bozsik@agr.unideb.hu
Darvas Béla DSc (MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest) – bdarvas@freemail.hu
Dura Gyula CSc (Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest) – dura.gyula@oki.antsz.hu
Fekete Gábor PhD (MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest) – fekete@julia-nki.hu
Hartman Mátyás (Szent István Egyetem, KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék, Gödöllő) – hartman.matyas@kti.szie.hu
Heltai György DSc (Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő) – heltai.gyorgy@mkk.szie.hu
Kukolya József PhD (Szent István Egyetem, KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék, Gödöllő) – kukolya.jozsef@mkk.szie.hu
Major Jenő PhD (Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Budapest) – major.jeno@okbi.antsz.hu
Márialigeti Károly DSc (ELTE Mikrobiológiai Tanszék, Budapest) – mariak@elte.hu
Móra Veronika (Ökotárs Alapítvány, Budapest) – move@okotars.hu
Murányi Attila DSc (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest) – muranyi.attila@t-online.hu
Nagy Péter István PhD (SZIE Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő) – nagy.peter@mkk.szie.hu
Roszík Péter (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, Budapest) – roszik@t-online.hu
Simon Gergely (Levegő Munkacsoport, PAN Europe, Budapest) – simong@levego.hu
Székács András DSc (MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest) – aszek@nki.hu
Szoboszlay Sándor PhD (Szent István Egyetem, KTI, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék, Gödöllő) – szoboszlay.sandor@kti.szie.hu
Török Tamásné Kozma Andrea PhD (Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest) – torok.andrea@oki.antsz.hu
Varga L. György PhD (Budapest) – varga.l.gyorgy@freemail.hu
Záray Gyula DSc (ELTE TTK Analitikai Kémiai Tanszék, Budapest) – zaray@ludens.elte.hu
         szólj hozzá

Címkék: környezet ökológia agrárium ökotoxikológia humánökológia darvas béla magyar ökotoxikológiai társaság mött

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark