A Hasznosi-víztározó. Egy ökológiai katasztrófa portréja.

PPJ         2010.06.07.

Néhány héten belül több döbbenetes esemény történt a Pásztóhoz közeli Hasznosi-víztározó körül. Joggal tehetik fel a közvetlenül érintettek a kérdést, hogy mi(k)nek köszönhető ez, tekintve, hogy itt nem csupán szimbolikus a kijelentés, hogy „a fejük felett” döntöttek.

Mert Pásztónak tényleg a feje felett van a tározó!

Röviden az internetről bárhonnan idelátogatóknak
A Hasznosi-víztározót, Magyarország egyik legtisztább vizű tavát a Kövecses-patak táplálja. Meghatározó jellegét főként a tipikus, magashegyekre jellemző tornyos, völgyzárógátas kivitele adja. 1973-1986 között építették. Átlagos mélysége 15 méter, legmélyebb pontja több mint 20 méter. A tó víztükrének területe 23 hektár, térfogata 2 millió köbméter!

A természet régen [1] és a "természet" most [2]

[1] http://matrahegy.hu/termvede/fotok/tv_2006_hasznosi.jpg

[2] http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/2008/12/images_05519.jpg

Ismerjük-e ennek a tónak az előnyeit és a hátrányait? Mintha elfelejtettünk volna helyben élni. Hogy a magyar nyelv morális tartalmára is utaljak: helyesen élni. Valóban óriási katasztrófa például a Mexikói-öbölben most történő események, de a globális klímaváltozás a sok kis helyi katasztrófából épül fel. Ideje tehát a saját környezetünkkel foglalkoznunk, mert ez az a „terep”, ahol szót értünk egymással, ahol értjük a politikát, ahol tenni tudunk, és ahol tennünk kell. A mátraiaknak a Mátra problémáira kell reflektálniuk, a Hasznosi-víztározó felett és alatt élőknek a Hasznosi-víztározó körüli kérdésekről kell beszélniük. Mindezzel persze nem mondtam, hogy a globális folyamatokat figyelmen kívül kell hagyni, éppen, hogy a megoldása helyben van: mindenkinek a saját helyében.

Egy valamiről feledkezett meg tudniillik az összes híradás, ami a pásztói eseményekről szólt: hogy ez nem véletlen, hogy megtörtént. Ok és okozat. Előzmény és következmény. Ezek tudományosan igazolható rendszerek. Valamilyen viselkedés és hozzáállás egészen pontosan megmondható következményekkel fog járni. Hogy picit előre szaladjak, ha nincs erdő ami „megfogja” a vizet, akkor az bizony szalad a saját útján! Innentől kezdve pedig ökológiáról beszélhetünk, ugyanis vannak tudósok, akik a természet, a gazdaság, a környezet és az emberek „játékait” együtt szemlélik. Ha ebben a „játékban” rosszul bánik az ember a természet „lapjaival”, akkor a természet „mindent vihet”! „All in”: mindenki víz alatt.

Rövid politikai kitérő
A politika eredeti görög fogalma azt jelenti, hogy vitázni „jóról” és „rosszról”. Ugye milyen távol áll ez a hazai felfogásától a politikának? Nem is lenne az olyan rossz, ha az emberek valóban beleszólhatnának az őket érintő fontos kérdésekbe. Pedig ha az emberek nem nyerik vissza a jogot, hogy a jó és rossz újra a saját döntésük tárgya legyen, akkor „megette az egészet a…, bocsánat, elvitte az egészet az ár”! Most, hogy ilyen veszélynek lett kitéve több ezer ember, szülessen közmegegyezés arról, hogy mit akarnak. Állandó élet- és vagyonveszélyt vagy más megoldást az ivóvíz beszerzésére. Lényeg, hogy a döntés szintje az emberek szintjén legyen, s ne néhány politikus, gazdasági felettes, vagy gazdasági felettesek által zsebre tett „szakértő” döntse el emberek ezreinek a sorsát. Ugye, ok és okozat. Nem „sors” az, hanem egy korábbi döntés következménye. A gazdasági szempontokat szem előtt tartó döntések a biztonság és a természet rovására mennek!

Szükség van tehát arra, hogy minimum a Hasznosi-víztározó vízgyűjtőterületén történő dolgokat, de inkább az egész Mátrában történő folyamatokat felülvizsgáljuk. Az elmúlt napok eseményei miatt sokakban felmerült a kérdés, hogy szükség van-e Pásztón víztározóra?

Szükség van arra is, hogy a történtek felelőseit megnevezzük. Ismét nem konkrét személyekre utalok (nem a politika hazai megnyilvánulásait akarom én is utánozni), hanem összefüggésekre utalok. A különböző (az emberek és környezetük gazdaságáról nap, mint nap létkérdések ügyében döntő) gazdálkodási szakmák egymásra nézvést totális süketségére.

Olyanok ezek a „szakemberek”, mintha még azt hinnék, hogy lapos és végtelen a Föld. Mintha nem jutott volna el hozzájuk a hír, hogy gömbölyű és véges. Semennyire sem veszik figyelembe ugyanis a fenntarthatóság kritériumait! Pedig a Mátrában nincs végtelen víz, végtelen fa és végtelen vadállomány. Nagyon is szűk határok között csak lehet ezekkel a rendszerekkel játszani, hangolni őket, mert tarra vágott erdőben nincs az a víz és nincs az a vad ami megmarad. Ha nem megfelelő a természetvédelem, akkor nincs megfelelő erdő. Attól még hogy nincs megfelelő erdő, bizony a vadgazdák nagyon szeretnének busás hasznot húzni a vadállományból. Attól még, hogy nincs megfelelő erdő, bizony az erdészek is hasznot akarnak a fából. A vadgazdálkodás, az erdőgazdálkodás és a vízgazdálkodás mind kizsigereli a természeti környezetet: és kész is az öko-katasztrófa! Megfelelő (vad)eltartóképességű erdő helyett, sivár, aljnövényzet nélküli, vagy tarra vágott erdők vannak, túltartott vadállománnyal, kihaló védett állat és növényfajokkal, csapadék megtartó képesség nélkül! Jó lenne már, ha erdész, vadász és vízgazdálkodó szakemberek együttműködnének és nem a saját hasznukat lesve mindegyik csak külön-külön kárt okozna, hanem - mint mesében a pillangót - együttesen fedeznék fel „a fenntartható gazdálkodás csodálatos működését”.

Azt a következtetést kell levonnunk, hogy akkor nem jó a Mátrának, ha azt csak pár érdekcsoport tartja kézben. A Mátrának az a jó, ha az ott helyben élők közösségeinek jelent előnyt, ha az ott lakók életminőségét javítja, ha egy fenntartható módú, jó életminőségű állapotot állít be úgy, hogy maga a terület nem sérül. Nem sérülhet! Ha sérül, akkor az elsősorban az ott lakók fogják a bőrükön érezni, s nem a természet gazdagságával felelőtlenül gazdálkodó réteg.

Lassan eljutunk tehát oda, hogy lássuk, milyen sajátos környezeti katasztrófa bontakozik ki a Mátrában. Hogy visszatérjek a tárgyhoz, a Hasznosi-víztározónál 2010.05.26 készített fotómon is „gyönyörűen” lehet ezt szemléltetni.

Forrás: saját fotók (2010.05.26)

A lényeg, amit látni kell a képeken, az a helyi szintű természetpusztítás összefüggésrendszere. Azaz a hegyen a tarra vágott erdő, ami megfogja, felszívja a folyamatos csapadékot. A Mátrában nagyon sok hektáron látni hasonló irtásokat ami miatt a csapadék egyre gyorsabban és egyre nagyobb mennyiségben zúdul a víztározóba. Szerencsére voltak akik észbe kaptak és időben leeresztették a víztározót. Pár napra rá újabb heves esőzés érte a vidéket, és ez a leeresztett vízmennyiség 1(!) nap alatt újra a tározóban volt. A felelőtlen táj- és erdőgazdálkodásnak azonnal meglesz (nem csak a természetre, hanem az emberekre is súlyos) következménye!

Egy víztározó szavakkal ki nem fejezhető mértékben változtatja meg egy vidék teljes ökoszisztémáját. A tározó felett víztöbblet keletkezik, alatta vízhiány, felette minden „kirohad”, alatta minden kiszárad. Olyan területek száradnak ki, ahol régen vizes, mocsaras, lápos élőhelyek voltak vagy vízigényes növényzet takarta.  A vízfolyások léte (biológiai és kémiai élete) a tározó „szakembereinek” gondolataitól függ és ugye értjük, miért fontos nekünk, hogy a víztározó alatt a Kövecses-patakban élő védett állatok (kövicsík, gőték és rákok) ne pusztuljanak el nyáron a felhalmozódó iszaprétegtől és a vízszint drasztikus lecsökkenésétől. Vízszintingadozások természetesen mindig is voltak! (Ahogy klímaváltozások és fajkihalások is a Földtörténelem során.) Csakhogy ekkorák, ilyen komoly vízszint-ingadozások azonban nem voltak! (Csakhogy ilyen mértékű klímaváltozás és fajkihalás még nem volt!) A probléma pedig a hegyen felfogott víz. A víztározó, amely visszatartja a hegyen a vizet, ezzel nem normális felszíni és felszín alatti vízállapotokat létrehozva. Elfelejtettük, hogy a víznek ökológiai szerepe is van, nem csupán egy mozgatható és árasított értékkel rendelkező anyag- és energiatömeg.

A pásztói árvíz tragédiája során levonható tanulság csak részben az, hogy miért építkeznek az emberek árvízveszélyes területre. A tanulság másik nagy fele az, amit már említettem, hogy ha egy tájjal úgy bánnak, hogy az minden vízmegtartó képességét elveszíti, akkor ne csodálkozzunk, hogy szörfölni lehetne azokon a hullámokon, amik a Mátrában a hegyekből egy-egy esőzés után lezúdulnak. Ha nem vágják ki az erdőket, ha a túltartott vadállomány nem eszi meg a teljes cserjeszintet és aljnövényzetet, ha a vadállatok és az erdőirtó munkagépek nem tapossák le a talajt, akkor a víz se zúdulna le olyan könnyen, mert lenne hová és mibe beszivárognia.

És mindezt olyan jogi kibúvók teszik lehetővé, mint a tarvágás és a végvágás közti „különbség”. Okosak ám ezek az erdészek, pardon, fászok. Úgy látszik, csak a fa kell nekik, élő erdő nem. Mert az a terület, ahol még az a néhány fa állva maradt, nem nevezhető tarvágásnak, hanem "csak" végvágásnak - ez pedig engedélyezett erdőhasználati üzemmód. Ha az a néhány fa nem marad ott, akkor hivatalosan is tarvágás lenne, ami tiltott. Kérdem én: mit számít ott az a néhány fa? Mennyi vizet fog az meg?

A Hasznosi-víztározó körüli problémákra nem egyszerű a megoldás, de van. Létezik, bármennyire is elhallgatódik. A fenntartható erdőgazdálkodás nem fog annyi profitot termelni az erdészeknek, de az erdők épsége a Mátra, a víztározó és végső soron az emberek hosszú biztonságát fogja garantálni. Nem is beszélve az egészséges erdők ökoszisztéma-szolgáltatásairól, mint a levegő tisztítása, gyümölcsök és gombák termőhelye, a klimatikus viszonyok biztosítása, stb. A fenntartható vízgazdálkodásnak többlet figyelmet kell fordítania a tározó alatti vízállapotokra, igyekeznie kell utánoznia a természetes vizek tulajdonságait, úgy mint, az áradások biztosítása, a patakok kiszáradásának kerülése.  A természetvédőknek ügyelniük kell az invazív (fa)fajok kiszorítására, a természetes növényflóra visszaállítására. A vadgazdáknak ügyelniük kell a fenntartható mértékű vadgazdálkodási gyakorlatra, a nem őshonos fajok végleges kipusztítására, mert bármennyire is „jó mulatság” egy korzikai jövevény kecskét – a muflont – hajkurászni, annak az egész erdei ökoszisztémára káros mivolta tudományosan bizonyított. És mint már előbb olvashattuk, az erdőben történő dolgok egyenes következményei, hogy átszakadhat a Hasznosi-víztározó gátja. Meggondolandó, hogy kétmillió köbméter víz a nyakunkban ér-e annyit, hogy páran meggazdagodjanak belőle.

A víztározó sorsa felől is dönteni kell. Esővíztározó, vagy ivóvízi célokat szolgál? Lehetne máshonnan pásztónak ivóvize? Az milyen előnyökkel és hátrányokkal járna? Felméréseket kellene végezni a víztározó teljes ökológiai hatásmechanizmusairól, hogy eldönthessük, több kárt okoz-e a megléte mint hasznot. Egy záportározó haszna a helyben élők biztonságán kívül, a virágzó turizmus, sokszínű tavi élővilág és gyönyörű egészséges környezet lehet.

Egy biztos, a helyzet tarthatatlan. Sem a gát, sem a helyben élők nem tudják elviselni az egyre nagyobb nyomást. Márpedig esőzés lesz még a nyáron. A szélsőségek nőni fognak, a klímaváltozást és a mögötte álló logikátlan gazdálkodási folyamatokat nem egyszerű átformálni. Végezetül még egyszer mondom: a víztározóból leengedett 1 millió köbméter víz 1 nap leforgása alatt leesett csapadékként az égből bele a tározóba. Nem mi irányítjuk a természetet, ő szab határokat nekünk!

Tisztelettel: Pacsuta Péter János,
SZIE, Természetvédelmi mérnök

         6 hozzászólás

Címkék: vélemény természetvédelem ökológia áradás pásztó ökológiai politika hasznosi víztározó

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

George Carlin az áradásokról és természeti katasztrófákról

PPJ         2010.05.19.

Well. I think it is certainly apparent by now that one of the things I enjoy in life is excess.
I like things that are excessive.
I like excessive behavior.
Excessive language.
Excessive violence.
It's fun.
It's interesting.
It's exciting.
I like it when nature is excessive.
That's why I like natural disasters.
All these natural disasters that have been going on.
I fucking love them.
I can't get enough of them.
Oh. When nature's going crazy, throwing things around, scaring people and destroying property.
I'm a happy fucking guy.
I'm a happy fucking guy.
I look at it this way, for centuries now man has done everything he can to destroy, defile and interfere with nature.
Clear-cutting forests, strip-mining mountains, poisoning the atmosphere, over fishing the oceans, polluting the rivers and lakes.
Destroying wetlands and aquifers.
So when nature strikes back and smacks man in the head and kicks him in the nuts.
I enjoy that.
I have absolutely no sympathy for human beings whatsoever.
None.
And no matter what kind of problem humans are facing whether it's natural or man made.
I always hope it gets worse.
Don't you?
Don't you?
Don't you have a part of you, a part of you that secretly hopes everything gets worse?
When you see a big fire on TV, don't you hope it spreads?
Don't you hope it gets completely out of control, and burns down six counties?
You don't root for a fireman, do you?
I mean I don't want him to get hurt or nothin' but I don't want him putting out my fire.
That's my fire.
That's nature showing off and having fun.
I like fires.
You know something else I like?
Those spring floods in the Midwest.
Aren't they great?
Like clockwork.
Spring floods in the Midwest.
But I'm starting to notice, I'm starting to catch on that every year it's the same story.
Another flood in the same place with the same people on the same river.
Same FUCKING people!
And these people do not move.
They will not fucking move.
They repaint, put down new carpeting and wallpaper and they move right back into the same fucking house on the flood plain next to the river and then they wonder why grandma's floating downstream with a parakeet on her head.
Fourth time.
Again.
Fourth fucking time.
There's no learning curve with these people.
It's very hard to feel sorry for them.
Every year same people.
Same rowboats.
Out there paddling around, rescuing a chicken.
What the fuck kind of a life is that?
"Well. Our kids love it here."
Oh, really? What do they got, gills?
And while they're showing all that shit on the screen.
The announcer is saying to me, "It's been raining steadily for three months now. The ground can't hold any more water. The river is cresting higher than it has in two centuries. The levies have washed away" and I just hope
it keeps raining,
and raining,
and raining,
and raining,
and raining,
and raining,
and raining,
and raining,
and raining,
and raining,
and raining,
and raining,
and raining,
and it rains steadily
for five years.
And then after that.
For ten years it's cloudy with occasional showers.
And the river never returns to its natural banks.
It becomes a completely new river.
And the borders of three states have to be changed.
And all the maps and atlases have to be redrawn and reprinted.
And no one's couch ever completely dries out.
For years and years, every time they sit down, there's always a little squish.
"Dan. Linda. Come on in, you guys. Have a seat. Squish, squish."
I like that.
I'm an interesting guy.
I always hope that no matter how small the original problem is it's going to grow into
bigger and bigger proportions that get completely out of control.
And I'll give you a concrete example.

Let's say a water main breaks in downtown Los Angeles and it floods an electrical substation knocking out all the traffic lights and tying up the entire city and emergency vehicles can't get through. And at the same time one of those month long global warming heat waves comes along but there's no air conditioning. There's no water for sanitation.
So cholera, small pox and dysentery break out and thousands of people start dying in the streets.
But before they die, parasites eat their brains.
And they go completely fucking crazy, and they storm the hospital.
But the hospital can't handle all the casualties.
So these people rape all the nurses and set the hospital on fire.
And the flames drive them even crazier so they start stabbing social workers and garbage men.
And a big wind comes along and the entire city goes up in flames and the people who
are still healthy they get mad at the sick people and they start crucifying them.
Nailing them to crosses.
Trying on their underwear.
Shit like that.
Then everybody smokes crack and PCP and they march on city hall where they burn the mayor at the stake, strangle his wife and take turns sodomizing the statue of Larry Flynt.
And at this point, at this point it looks like pretty soon things are going to start to get out of control.
So everybody panics and tries to leave the city at the same time.
And they trample each other to death in the streets by the thousands and wild dogs eat their corpses.
And the wild dogs chase the rest of the people down the highway.
And one by one the dogs pick off the old fucks and the slow people because they're in the fast lane where they don't belong.
Get the fuck out of the fast lane if you're an old fuck, if you're a slow fuck.
Get over on the right.
Get over on the right.
And then, the lucky ones, the lucky people who manage to make it all the way outside of town they discover when they get there, the big sparks from the city have lit the suburbs on fire and the suburbs burn uncontrollably.
And thousands of identical homes have identical fires with identical smoke killing all the identical soccer moms and their identical kids named Jason and Jennifer.
And now. Now the fire spreads to the farmlands and the farmlands burn intensely of 425 degrees creating millions of baked potatoes.
And as the farmlands burn.
As the farmlands burn.
Thousands of barns and farmhouses begin to explode from all hidden
methamphetamine labs.
And the meth chemicals run downhill into the rivers and streams where wild animals drink the water and get completely geeked on speed.
So bears and wolves amped up on crank start roaming the countryside looking for people to eat even though they're not really hungry.
Then the fire spreads to the forest.
And the forest burn furiously.
And hundreds of elves and trolls and fairies come running out of
the woods screaming, "Bambi is dead.Bambi is dead!"
And he is. He is.
Finally that fucking little cunt.
Bambi is dead.
Dead.
Now, hundreds of regional fires come together into one huge interstate inferno.
And all 12 of the western United States are burning out of control except Utah where the Mormons don't allow fires.
And the fires spreads across the Great Plains toasting the wheat, cooking the cattle and producing hamburgers actually.
Then it leaps to Mississippi and races through the South blowing up stills and interrupting lynching's and killing millions of inbred people.
And then it turns northeast and it heads for Washington, D.C.
Where George Bush can't decide if it's an emergency or not.
He can't decide this.
He doesn't know.
Wow.
Oh it's hard work.
You know.
He can't decide because Dick Cheney is in prison.
So instead he takes a nap.
He takes a nap. He puts his empty, fucking brainless head down on the little pillow his mother gave him at Christmas time and he takes a fucking nap.
So the fire moves to Philadelphia but it's a weekend and Philadelphia's closed on the weekends.
So the fire moves to New York City and the people of New York tell the fire to go fuck itself! "Go fuck yourself."
And it does.
And it does.
So instead it burns down Long Island and Connecticut killing all the rich white assholes and completely destroying their evil.
Faggoty golf courses.
And while all this is going on, Canada burns to the ground but nobody notices.
And now the entire North American continent is on fire producing a huge thermal updraft and creating an incendiary cyclonic macro system that forms a hemispheric mega storm breaking down the molecular structure of the atmosphere and actually changing the laws of nature.
Fire and water combine.
Burning clouds of flaming rain fall upward.
Gamma rays and solar winds ignite the ionosphere creating huge clouds of ionized plasma.
Bolts of lightning 20 million miles long begin shooting out of the North Pole.
And the sky fills up with green shit.
And then suddenly the entire fabric of space-time splits in two.
A huge crack in the universe opens and all the dead people from the past begin falling through.
Babe Ruth. Groucho Marx.
Davy Crockett, Tiny Tim, Porky Pig, Hitler, Janis Joplin, Alan Ludden, my Uncle Dave, your Uncle Dave. Everybody's Uncle Dave.
An endless stream of dead Uncle Dave's falling through the crack.
And all the dead Uncle Dave's gather around a heavenly kitchen table.
They light up cigarettes and they begin to talk.
They talk about how they never got a break.
How their parents didn't love them.
And their children were ungrateful.
They talk about how the government screwed them out of money and they just missed out on a big job.
They say the Jews own everything, and the blacks get special treatment.
And all the hatred and bitterness drips out of these people and forms a big pool of liquid hate.
And the pool of liquid hate begins to spin.
Round and round it spins, faster and faster.
And the faster it spins, the bigger it gets.
Faster and faster.
Bigger and bigger.
Until the whirling pool of hate is bigger than the entire universe.
And then suddenly it explodes into trillions of tiny stars.
And every star has a trillion planets and every planet has a trillion Uncle Dave's.
And all the Uncle Dave's have good jobs, perfect eyesight and shoes that fit.
They have great sex lives and free health care.
They understand the Internet.
Their kids think they're cool and they all love their neighbors.
And every week without fail, Uncle Dave wins the lottery.Forever and ever until the end of time every single Uncle Dave has a winning ticket. And Uncle Dave is finally happy.
Now do you see why I like it when nature gets even with humans?
Thanks for coming in here tonight. Thank you. See you later.

Részlet George Carlin: Life is worth loosing című előadásából; igazán megéri megnézni az egészet!

         szólj hozzá

Címkék: ajánló amerika árvíz áradás george carlin

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark