Időkép.hu - Légszennyezettség - Extrém Napikép: 3. rekord

PPJ         2009.11.28.

Tudjátok: az a bizonyos PM10! Linkeltem már a blogra is erről a "kedves kis anyagról" szóló videót.

Légköri aeroszolok (szálló por, PM10): A levegőben, mint közegben diszpergált állapotban előforduló, folyékony vagy szilárd halmazállapotú részecskék. Az aeroszol részecskék élettartama néhány perctől akár több hónapos időtartamig terjedhet a részecskék méretétől és tömegétől függően. Méretük 0,001 és 100 mikrométer közé esik. Az egészségre gyakorolt hatásuk függ a méretüktől, ugyanis a nagyobb méretű szemcsék megakadnak az orrunkban, míg az egészen kicsik lejutnak a tüdő mélyére.

Tartalmazhatnak kormot, szerves anyagokat, nehézfémeket, azbesztet. Nagy részük rákkeltő. Egységes egészségügyi határérték megállapítása igen bonyolult, mert sok aeroszol képző anyag már egészen kis mennyiségben is nagyon káros lehet. Az azbeszt belégzés útján kerül az emberi szervezetbe és rákot vagy azbesztózist okozhat. A közúti forgalom is felelős a levegőben megtalálható azbesztszennyezésért (a fék- és kuplungtárcsák kopása következtében). Hazánkban országos programok szolgálnak az azbesztmentesítésre. Ennek hatására az azbeszt mennyisége jelentősen csökkent a levegőben, azonban a molibdén mennyisége nőtt.

A légköri aeroszolok képződésében nagy szerepe van a gépjárműforgalomnak. A dízel üzemű járműveknek számottevő az aeroszol kibocsátása, de a kerekek is felverik a port, amit a levegőben aeroszolnak nevezünk. A városi aeroszolok összetétele nehezen meghatározható, a részecskékre rátapadnak egyéb szennyezők pl.: PAH-ok, nehézfémek. Az Egészségügyi Világszervezet nem ad meg határértéket a közlekedésből (elsősorban a dízelüzemű járművekből) származó részecskék koncentrációjára, mivel álláspontja szerint nem létezik olyan alacsony koncentráció, amely biztosan nem károsítja az egészséget.

         6 hozzászólás

Címkék: környezet napikép légszennyezettség

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Napikép - Országimázs

PPJ         2009.11.27.

http://mkkp.hu/igenytelenplakatokjofelbontasban/elnezestazeghajlatvaltozasmiatt.jpg

forrás: Magyar Kétfarkú Kutya Párt

         9 hozzászólás

Címkék: kép klíma mkkp napikép

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Elbukott a Koppenhágai Klímacsúcs! -írja a Metropol

PPJ         2009.11.27.

A világ vezetői teljes kudarcot vallottak a tegnap este véget ért 15. ENSZ klímakonferencián, Koppenhágában.

A Metropol napilap címlapján a világ vezetői kaján mosollyal az arcukon nyugtázzák a klíma megmentése érdekében tartott konferencia kudarcát. Az USA és az EU rövid távú céljait előtérbe helyezve az utolsó alkalmat is elmulasztotta, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv 2012 utáni szakaszára egy ambiciózus klímavédelmi megállapodást hozzanak létre.

A nagy várakozásokkal ellentétben nem csak egy új és ambiciózus klímavédelmi megállapodás lehetősége veszett el, de még az érvényben lévő Kiotói Jegyzőkönyvben tett vállalásokat sem hosszabbították meg. A klímatárgyalások kudarcának következményeképpen az ENSZ Klímaváltozási Keretegyezményét is érvényteleníteni akarják, Kofi Annan korábbi ENSZ főtitkár és elhívatott környezetvédő pedig végleg visszavonul.

via: Greenfo!

         6 hozzászólás

Címkék: politika világ klíma ökológia

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Időkép.hu - Légszennyezettség - Extrém Napikép: 2. rekord

PPJ         2009.11.26.

A különböző légszennyező anyagok leírása itt található.

         2 hozzászólás

Címkék: környezet napikép légszennyezettség

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Dunakeszi-tőzegtavak 9 - Nyílt levél és felhívás a dunakeszi tőzegláp ügyében

PPJ         2009.11.26.

A mai nap hivatalos felhívás jelent meg az érintettek részéről a sajtónak és dr. S. Nagy László szakértőnek címezve a dunakeszi tőzegláp ügyében. Idézem:

Száraz tónak nedves partján...

Újabb sukorói ügylet virágzik? Mi a szerepe ebben a természetvédelmi hatóságoknak? Mennyit ér egy szakértői vélemény?


Nyílt levél és felhívás a dunakeszi tőzegláp ügyében.

www.tozegto.freeweb.hu   tozeglap@yahoo.com   www.tozeglap.neobase.hu

Mentsük meg a Dunakeszi lápot!

A Dunakeszi és Újpest közötti egykor kiterjedt lápvilág utolsó szigete is veszélybe került. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tagadja a Dunakeszi ipari park mellett megmaradt lápterület létét. A hatósági döntést korábbi téves határozatokra hivatkozva, illetve nem helytálló szakvéleménnyel  alátámasztva hozták meg, figyelmen kívül hagyva a láp létét igazoló szakértői véleményeket. A döntés hátterében minden bizonnyal az húzódik, hogy a szomszédos Auchan áruház új épületszárnyat és parkolót akar létesíteni itt.

Alulírottak tiltakozunk a természeti és környezeti értékek semmibevétele, a törvény kijátszása, lakóhelyünk elsilányítása ellen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lápok a törvény erejénél fogva védettek, elpusztításuk természetkárosítás bűntettének minősül! Követeljük, hogy vizsgálják ki a törvénysértő és korrupció gyanúját felvető eljárás lefolyását, a felelősöket állítsák bíróság elé!

Felszólítjuk az illetékes természetvédelmi hatóságokat, hogy állapítsák meg a Természet Védelméről szóló törvény által előírt kötelezettségüknek megfelelően a láp kiterjedését és adják meg minősítését élővilágtani és földtani szempontból. Jelöljék ki a hozzá tartozó védelmi zónát, és tegyenek gyakorlati lépéseket ennek a természetvédelmi szempontból páratlan élőhelynek a megmentéséért és megőrzéséért! A Dunakeszi Önkormányzattól elvárjuk, hogy korábbi intézkedéseivel szemben, amelyek a természeti értékeket veszélyeztették, nyújtson segítő kezet Dunakeszi értékeinek megtartásáért folytatott küzdelmünkben!

Dunakeszi, 2009. november 24.

Kertész Károly
Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány, képviselő

Dr. Kriska György
biológus, egyetemi oktató
 
Lukács András
Levegő Munkacsoport, elnök
 
Sarkadi Márton
dunakeszi lakos

Egyetértésben a következő szervezetekkel:

    * Civil Dobogó Szív Egyesület
    * Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület
    * Dunaparti Környezetvédők Egyesülete
    * Élőlánc Magyarországért
    * Lehet Más a Politika
    * Magyar Madártani Egyesület börzsönyi helyi csoportja
    * Pest Környéki Madarász Kör
    * Piliscsabáért Egyesület
    * Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület
    * Védegylet
 

Valamint, idézem:

Nyílt levél

    Dr. S. Nagy László aranydiplomás erdőmérnök, természetvédelmi, tájvédelmi igazságügyi szakértő úr, a Magyar Természettudományi Egyesületek Szövetségének alelnöke részére


   Tisztelt Szakértő Úr!

    Ön 2008 decemberében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség megbízásából igazságügyi szakvéleményt készített a Dunakeszi 0109/90-99 helyrajzi számok alatt található ingatlanon elterülő láp kiterjedésének megállapítása érdekében folyó másodfokú hatósági eljárás keretében.

    Szakvéleményében megállapítja, hogy a terület talaja lápokra nem jellemző összetételű, szervesanyag-tartalma alacsony, a vizet nem képes megtartani. Vizsgálata során kutatógödrökből vett minták analízisére támaszkodik.

    A helyszínt megszemlélve, még ma, majdnem egy évvel a szóban forgó vizsgálat után is jól felismerhető a kutatógödrök helye. Könnyen megállapítható, hogy azokat nem a vizsgálódás számára kijelölt 0109/90-99 helyrajzi számú telkeken ásták, hanem nyugatabbra, a 7401-14 helyrajzi számú területen, egy magasabban fekvő részen. Ezért a vizsgált talajminta száraz volt, nem volt tőzegtartalma, a kutatógödrök környezetében lápi életközösséget nem lehetett kimutatni. Amennyiben a szakvélményében szereplő térképvázlaton megadott helyeken ásták volna a kutatógödröket, egészen más eredményre jutott volna, hiszen ott két tó is található, amelyek környezetében ezerszámra élnek a természetes tőzegképződés egyértelmű indikátorai, a lápokra jellemző tőzegpáfrányok. Levelünkhöz mellékelünk néhány fényképet, amelyek alapján bárki meggyőződhet e terület természeti gazdaságáról, értékeiről, valamint a kutatódödrök szakvéleményben jelölt és tényleges elhelyezkedéséről.

    Tisztelt Szakértő Úr! Szakvéleménye következtében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség megszüntette a láp kiterjedésének megállapítása érdekében folyó eljárást, és kimondta, hogy a terület nem minősül lápnak. Az Ön közreműködésével tehát páratlanul súlyos természetpusztítás mehet végbe, amelyért a felelősséget nem háríthatja el.

    Felszólítjuk tehát, hogy szakvéleményét nyolc napon belül vonja vissza!

    Amennyiben szakvéleményét annak ellenére fenntartja, hogy jelen levelünkben felhívtuk figyelmét arra, hogy az Ön által végzett vizsgálat a hatóságot megtévesztő adatokat tartalmaz, kénytelenek leszünk szakvéleményének érvényteleníttetése érdekében a megfelelő jogi lépéseket megtenni.

    Dunakeszi, 2009. november 24.

    Kertész Károly, Dr. Kriska György, Sarkadi Márton
    MÁV Sporthorgász Egyesület biológus, egyetemi oktató, dunakeszi lakos

Másolatot kap:

    Magyar Természettudományi Egyesületek Szövetsége
    Országos Erdészeti Egyesület
    Magyar Iazságügyi Szakértői Kamara
    Sajtó
 

A nyílt levél mellékletei:

1. kép Dunakeszi, tőzegláp, 2009. október vége


 

2. kép Dunakeszi, 7401-14 és 0109/90-99 hrsz. telkek és környezetük légifotója. Pirossal jelölve a kutatógödrök helye a Dr. S. Nagy László által készített térképen, sárgával jelölve a kutatógödrök valós pozíciója és szintezési viszonyítási pontjaik.


 

         szólj hozzá

Címkék: botrány bojkott auchan nol dunakeszi parkoló beépítés láp kötevife tőzegtavak oktvf

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark