Görbe tükör a fehérgallérosoknak - Ébrsztő videók

Pacsker         2013.10.10.

Előző adag ébresztő videóink után újabb két alkotással estetném le a tisztelt állakat. Finom iróniától a kőkemény tükörvalóságig, művészi szinten kivitelezett filmes formanyelvvel elevenedik fel az a démonicitás, amit többek között a kapitalizmus megtestesítve művel. Honnan, milyen magasból esnek alá az emberségüket vesztett lény-alakok? A bábeli torony (Tower of Babel by Colin McAllister) magas, mesterséges, de véges! Minél magasabbra építik, annál pusztítóbb lesz a zuhanás! (Tulajdonképpen ez is cél! Hogy a társadalomra a legóhatatlanabb pillanatokban zúduljon rá az az antitradicionális felforgató erő, ami ezeket a tornyokat (és ezeket is) emeli és áthatja.)

"Nem mondta-e a Próféta, hogy az óra eljövetelének - mely a világvége - egyik jele az ember, aki magas épületeket emel?" - Seyyed Hossein Nasr [Magyar Hüperión - I. évf. 2. szám, 230. p.]

         szólj hozzá

Címkék: vélemény videó vallás világ kapitalizmus humánökológia magyar hüperión seyyed hossein nasr antitradicionális démonicitás felforgató erő bábeli torony

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

A Dalai Láma, nepáli papok, Pio Atya és Mihály arkangyal üzenete a magyarokhoz

Pacsker         2013.07.01.

Drága Barátaim! Vészterhes idők ezek!

Víz (helyett szomjhalál)
Kérlelhetetlen, önző, profitéhes cégek szárítják szánt szándékkal többek között a Káli-medencét, de az elmúlt évek sorra mutatták jeleit, hogy az egész vízközmű szolgáltatást privatizálni óhajtják a - most nevezzük így - vízmaffia részéről. Legutóbbi, a szakma teljes ellenállását kiváltó törvényi húzása ennek a nemzetkiszárító bandának, hogy geotermikus kitermelés esetén tulajdonképpen a felszínen kell elfolyatni a sós termálvizet, nem pedig visszasajtolni (kivéreztetés). Izraeli nagykövet lett a napokban a kormánypártok vízügyi szakpolitikusa... Ez csak egy tény, a következtetés levonása az olvasó dolga.

Föld (helyett hazátlanság)
Beteljesedett a Nyirkai jóslat azon sora, hogy "Repülő szőnyeggé vált a föld" a talpunk alatt: a földtörvény eladóvá tette az országunkat, a hazánkat. A Kárpát-medencét nem a megfelelő agrikultúrával műveljük, aminek jól látható ökológiai jeleit minden négyzetméteren látjuk. Ha nem a táj adottságainak megfelelően műveljük a természeti tőkét, akkor abból pusztulás és halál lesz: szaknyelven ökológiai sivatag, hívjátok ahogy akarjátok... Nem én kiáltok, a föld dübörög!

Gazdaság (helyett pénzszivattyú)
Szánt szándékkal, az akkori pénzügyminiszter teljes tudtával a nyakunkra hozták a devizahiteleket, amikről azóta kiderült, hogy nem is "deviza" és nem is "hitel". Jelenleg, június 25-e óta a Kúria döntésére vár a magyarság, de ahogy Kásler Árpád megírta, jött neki egy névtelen levél, mely feltárja, hogy a legfelsőbb szintekről jönnek utasítások, hogy minden devizahiteles pert eleve utasítsanak vissza bíróságok - mert ha ez kiderülne, akkor milliárdokat kéne visszafizetnie a bankoknak. A Háború a nemzet ellen című dokumentumfilm szinte minden perce, ami esetleg akkor még csak baljós jövőkép volt, mára valósággá vált.

A támadás minden téren zajlik, ez persze a felébredetteknek nem újdonság. Amikor ilyen emberfeletti erők pusztítják a magyarságot, akkor emberfeletti erők birtokosait kell viszontválaszul megszólaltatnunk, hogy erőt adjon a küzdőknek, kitartásra buzdítsa a magyarokat - ősi igazságokat szólaltasson meg újra!

A Dalai Láma üzenete a magyarokhoz:

'Magyarok!
Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk!

Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent.

Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen, és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor - és ez a politikusokra különösen igaz- elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm.'

A nepáli papok:

2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most 'vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.'

A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz:

'Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!'

Pio Atya:

'Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni.
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük.
Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre.
Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak
és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!'
Padre Pio (1887-1968)

Mihály Arkangyal üzenete a Magyaroknak:

Közvetítő médium: Célia Fenn
2005.10.16.,Bp. Közgazdasági Egyetem./Test-Lélek-Szellem-en ea./
(Az alábbiak az élő közvetítésen lejegyzetelt,nem teljes üzenetet tartalmazzák.)

'-Csodálatos ország. Szeretet és béke található. Erős és ellenálló emberek.
Készek az új társadalom létrehozására.
Részei vagytok az Új Bolygó felépítésének.
Szeretet megosztása másokkal /feladat/
Fénylények vagytok. Nagyon erősek vagytok.
Megbocsátás, továbblépés: új világot teremtetek.
A SZERETET vezessen benneteket!
Szívből teremtsetek!
Készen álltok a fény vezetői lenni. /a város (Bp.) és az ország/
Magyarország Fénytoronnyá válik!
VILÁGÍTÓTORONY!
A szeretet és a fény áldásával hagyunk most el benneteket-
/A médium elmondta, hogy a teremben fölöttünk lángokat látott/

Hallgatói kérdés:
- Mi az üzenete annak, hogy a Szent Koronán Mihály és Gábriel arkangyalok vannak?
Válasz:
- Ennek az országnak különleges feladatai vannak, ezt jelzik ezek a képek a Szent Koronán. A Magyar emberek lelke gyönyörű! Mit tudtok a lelketekből felajánlani a világban? Meg tudjátok teremteni azt, amit akartok! Erősek vagytok!

http://www.kepeslap.com/images/20188/68.jpg

szent korona.jpg

http://maghun.com/keptar/albums/userpics/10009/Szent_Korona_Yamantaka_sand_mandala.JPG

Szent Mihály-ima:

''Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.''

         1 hozzászólás

Címkék: buddhizmus magyarország vallás magyarság buddha dalai láma buddhista világszemlélet

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

A lineáris és ciklikus szemlélet ökológiai okozatai

Pacsker         2013.05.25.

601326_476147079101367_1405900957_n.jpgNagy örömmel hallgattam Cser Zoltán szavait, aki világosan ugyanazokra a következtetésekre jutott a buddhista világszemléletből adódóan, mint az ökológiai közgazdaságtan (lásd: buddhista közgazdaságtan) képviselői, illetve amilyen különbségekről mi is tanultunk a humánökológia mesterszakon. Továbbá, lefordítottam magyarra egy ábrát a három leginkább jellemző közgazdasági szemüveg-csomagról (nézetrendszerről): a neoliberális-, a keresztényi- és a buddhista közgazdaságtan alaptulajdonságait mutatja be.

"Korunk fő problémája a lineáris létszemlélet, valamint az abból következő gazdasági növekedés kényszer. A növekedés szemlélet hatásait tapasztaljuk a népesség növekedésben, a környezet kizsákmányolásában, valamint az emberi értékek eltorzulásában. Azonban a régi ázsiai ciklikus létszemlélet követői tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy a dolgok egymástól kölcsönösen függnek, hogy minden elindított folyamat visszatér, így másfajta felelősséget éreztek a környezetük és annak lakói iránt."

Cser Zoltán (a TKBF szenátusi tagja) a lineáris és ciklikus szemléletről

http://www.tkbf.eu/sites/default/files/cser_zoltan_0.jpg

adás: 2013-05-08 10:00 - Tilos rádió
(három egymást követő részben hallgassátok alább)

rnhkybej.jpg

423173_2598003235319_1411904041_32075435_1991016409_n.jpg

Pacsuta Péter János (ELTE Humánökológia MA) - Ökológiai gazdaságtan kritikai esszé (Scribd link)
Kenneth E. Boulding: Az eljövendő „Föld-űrhajó" gazdaságtana

Boulding cikke méltán került a Természet és gazdaság című kötetben [Pataki Gy. és Takács-Sánta A.(szerk.): Természet és gazdaság. Ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény. Typotex Kiadó, Budapest, 2005, 557 p.] az első helyre, mert terjedelméhez képest a legtömörebben foglalja össze az ökológiai rendszerelmélet lényegét, a fizikai folyamatok levezethető szükséges paradigmaváltást, vagyis az emberiségnek a természethez való új önmeghatározását. A Föld, mint „elhagyhatatlan űrhajó" és ezért feltétlenül óvandó érték analógiája a környezeti etika művelőit is mélyen ihleti. [Lásd: Kristin Sharder-Frechette: Űrhajó-etika In: Lányi A. és Jávor B.(szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2005, 379 p.]

Az ökológiai gondolattal foglalkozók közül rengetegen vélik úgy, hogy a globális problémáink egyik alapja tulajdonképpen pont az, hogy az emberiség még nem tud glóbuszban gondolkodni. Ahogy Boulding is fogalmaz: „Az ősember és többnyire a korai civilizációk embere is még úgy képzelte, hogy egy jóformán végtelen síkon él." Ebből adódhatnak aztán a végtelen növekedésre való vágyak tévképzetei, de akár a világnézetek közti különbségek is.

Az emberiség egy olyan felfogás mentén alakította ki életét, ami hatását tekintve előre elfogyasztotta a jövőt és kimerítette a természet erőforrásait. Az emberiségnek szembe kell néznie egy hosszú távú súlyos válsággal és civilizációs hanyatlással. A gazdaság mérési mutatóinak átformálása, a tőkéről alkotott elképzeléseink megváltozása, a tartósság mentén kialakított gazdaság és a kultúra-információs entrópia kezelése mind kihagyhatatlanul fontos tényező.

boulding_lineáris_ciklikus_greenr_pacsuta_1.jpg

boulding_lineáris_ciklikus_greenr_pacsuta_2.jpg

Továbbá, lefordítottam magyarra egy ábrát a három leginkább jellemző közgazdasági szemüveg-csomagról (nézetrendszerről): a neoliberális-, a keresztényi- és a buddhista közgazdaságtan alaptulajdonságait mutatja be. Forrás: International Journal of Social Economics - Ancient futures: papal and Buddhist economics. Az eredeti képfájl linkje itt. Az alábbi kép pedig kattintásra teljes méretben megnyílik. (Az angolul olvasóknak egyébként ajánlhatom még a Theravéda makroökonómiát is... :))

neoliberális keresztény buddhista közgazdaság pacsuta.jpg

buddha olajkorszak greenr blog.jpg

         szólj hozzá

Címkék: buddhizmus közgazdaság fenntarthatóság humánökológia cser zoltán buddhista közgazdaságtan buddhista világszemlélet ökológiai közgazdaságtan

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Humánöko dokufilm - Az Amazonas természete

Pacsker         2013.03.24.

293751_403480483058837_133366477_n_1.JPGEnnek a blognak a körében teljes mértékig kötelezően ajánlott alkotás. Ennél többet nem is szabad hozzáfűzni, csak nézzétek meg teljes-egészében: annyi mindenről szól ez a sámánságon kívül (olaj, vállalatok, világpolitika, természetirtás, stb.) hogy nem lehet nem kitenni erre a blogra is!

Bocsánat, de olyan szövevényes és egészében kezelendő az, amit ez a film mutat, hogy kommentet csak úgy fogadhatunk el, ami nagyjából úgy kezdődik, hogy "...elejétől a végéig megnézvén ezt a dokumentumfilmet, az a meglátásom ezzel kapcsolatban, hogy...".

         1 hozzászólás

Címkék: tudomány vallás társadalom antropológia túlélés civilizáció társadalmi felelősségvállalás sámánizmus fenntarthatóság humánökológia tömegtársadalom

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Szaniszló, Hancock, háttérhatalom, világpusztítás

Pacsker         2013.03.22.

img_48d8d1c67499d.gifNagyon aktuális téma, hogy egyszerre zajlanak elhallgattató hadjáratok külföldön és itthon is: olyan emberek ellen, akik pusztán csak mernek - tudjátok - gondolkodni. Lett légyen az Graham Hancock, író, újságíró, az ősi kultúrák és a modern civilizáció kutatója, vagy Szaniszló Ferenc, író, újságíró, a politikai cionizmus (höhö) kutatója és a magyar őstörténet szószólója. Mi a közös bennük? Miért akarnak valakik cenzúrázni bizonyos ősi és bizonyos aktuális gondolatokat? Lehet hogy a tudatunk nem szabad; nem a miénk???! Valamit nem szabad tenni a tudatunkkal, mint ahogy Hancock vagy akár Feldmár is mondja? Nem szabad megkérdőjelezni a tudományos és szellemi materializmus 10 dogmatételét? Pedig Rupert Sheldrake is (Hancock-al egyetemben) épp rámutat, hogy ezek az eddig biztosnak gondolt tételek nagyban omladoznak! Kik határozzák meg ezt és mi alapján?! Nem szabad letölteni a valóságot? Akácsak Charlei Veitch: Hancock és Szanilszló is épp a tudat elleni háború módszereit tárja fel - ez a közös bennük, ezért "veszélyesek"! Ellenben van, amit már nem tudtak tovább titokban tartani, és megjelent a mainstream médiában is: a poszt végén olvashatjátok az izlandi példát a bankok ellen!

A "Hogyan jön mindez az humánökológiához és a GreenR blogra?" kérdésre csupán annyiban tudnék reflektálni, hogy ez a viszonylag új inter-, multi-, és transzdiszciplináris tudományterület, a humánökológia, olyan nagy halmazok metszéspontjaival foglalkozik a téridőben, amilyen metszéspontban alapvetően fontos az egésznek a vonatkoztatás-rendszere. Magyarul, hihetetlen módon meghatározza mindennek az örök kimenetelét, hogy eleve miből indulunk ki. Ha abból a tudományos materialista nézőpontból indulunk ki, hogy az ember csak egy szarzsák, akkor persze, hogy a kapitalizmus eldobható és eltaposható nyersanyag duracell eleme lesz, ahogy Morpheus is mutatja Neo-nak, illetve Hae-Joo Im mutatja a szappangyárat Sonmi-451-nek (tessék megnézni a Felhőatlaszt!!!). Ha viszont abból indulunk ki, hogy az egész univerzum egy önmaga tudatosságát evolúciós módon megtapasztaló és fejlesztő transzcendens végtelen, akkor lehet, talán meglehet, hogy egymást nem nyersanyagnak tekintenénk liberális individualista egoista haszonelvűségünk közepette és lehet, hogy nem totális diktatúrára és atomháborúra készülődnének éppen néhányan ...

Térjünk át Szaniszló estére! Ahogy Józsi bácsi írja a facebook-ján: "Bár az általánosításaival sokszor nem értek egyet, néha megnézem Szaniszló Ferenc műsorát, mert politikailag nem korrekt témákhoz is hozzá mer nyúlni. A Táncsics-díja körül kialakult média hisztériát azonban túlzónak találom, valahogy nem kerek az, hogy egy réteg TV csatorna jelentéktelen műsorvezetőjére ennyire kiakad az egész nyugati világ és sajtó. A véleménynyilvánítás tehát mégsem annyira szabad, mint gondoljuk? Még ha nem is szimpatizálsz az emberrel, érdemes meghallgatni ezt a nyilvános választ, melyben lemond a megkapott díjról. Szeretettel: Józsi"

Mit is mond a Chomsky tízparancsolat 8. pontja?!

Chomsky tízparancsolat 8.jpg

Graham Hancock neve nem ismeretlen e blog követői előtt: két videója kapcsán is született bejegyzés. A közelmúltban történt, hogy a TED (avagy Mr. "Ideas worth sreading" - "a gondolatokat megéri megosztani") mégis cenzúrázta! Pedig mi is szerettük a TED-et, több előadást is reblogoltunk, de úgy látszik a TED-ig is elér a globál cionok karma... És Hancock épp a tudat elleni háborúról tartott tudományos előadást: és épp ezt a gondolatot cenzúráztatták valakik. Beszédes...

ted_censoring_hancock.jpg

TED levette ezt a videót a TEDx Youtube csatornáról. TED álláspontja ezzel kapcsolatban itt megtekinthető.

Graham válasza itt olvasható: Minél jobban belemegyek TED mocsarába, annál jobban elborzaszt a nyitottság illúziója, amivel ez a szervezet takarózik. Az igazság - ahogy ezt magam is megtapasztaltam - teljesen más. TED fennhangon beszél magáról, nemességéről, eredményeiről. "Szenvedélyesen hiszünk" - dicsekszik TED - "az ötletek erejében, mely megváltoztathatja az emberek hozzáállását, életét, és végül majd a világot. Ezért egy tiszta helyet teremtünk, mely szabad tudást és inspirációt nyújt a világ legzseniálisabb gondolkodóitól, és egy kíváncsi emberekből álló közösséget, hogy elbeszélgethessünk ezekről a dolgokról." (http://www.ted.com/pages/about)
Viszont az igazság nem ezt tükrözi. A "War on Consciousness" előadásom és Rupert Sheldrake "Science Delusion" előadásának Youtube cenzúrájával kapcsolatban TED elzárkózott. Nagyon szűk, tudományosan un-ortodox nézeteken belül mozog, és szeretne biztonságban ott maradni. Leereszkedő és becsmérlő hangnemben beszél azokról, akik megkérdőjelezik az irányelveiket.

Világépítés és világpusztítás - Szabadkőműves hagyományok a politikában
Beszélgetés Bakos Józseffel. Online olvasható: Ökotáj, 31–32. sz. 2003. 50–63. o.

"A szabadkőművességnél az említett filozófiai ambivalenciák a beszédmódon és a beavatás rendjén túl a politikai alkalmazásban is megnyilvánulnak. Napjainkban legjellegzetesebben a globalizációnak nevezett jelenség kapcsán, amely az USA-ból kiindulva hódít mind agresszívebben mindenfelé a világban. Ennek során a mindennapi politikában egyrészt egy nominalista, materialista szemléletet alkalmaznak, névértékben véve a dolgokat, egyfajta elértéktelenítési folyamatot generálva, másrészt – és ez tartozik az alsó beszédmódhoz – mégis emberi értékekről beszélnek. Például – amit a magyar politikai élet egyik oldalán egészen nyilvánvalóan ki lehet tapintani – humanizmusról, toleranciáról és ehhez kapcsolódó értékekről beszélnek, és a humanista mozgalmakhoz hasonlóan az emberi lényegre, az emberi önértékre és hasonlókra hivatkoznak, ugyanakkor egy olyan szabadkőműves értékrend alapján működnek – esetleg anélkül, hogy ennek tudatában lennének –, amely ugyanakkor a másik gondolkodásával esküszik a szabad piacra, a nominalizmusra, az ember piaci termék mivoltára. Ha a kettőt összeillesztjük, teljes az inkonzisztencia."

img158.jpg

Az izlandi példa a mainstream médiában is megjelent - Komlomodia.wordpress.com

A Fox Business is készített egy riportot Ólafur Ragnar Grimsson izlandi elnökkel az idei davosi Világgazdasági Fórum után, ami remélhetőleg az óceán túlpartján sok embernek nyitotta fel a szemét, több riportot is adott és az abban elhangzottak sok ember számára jelentettek újat. Az alternatív médiában már keringtek történetek, mi is ment végbe Izlandon a 2008-as válság után, azonban ezek egy része túlzásokba esett és ezzel hiteltelenítette a valós helyzetről tudósító leírásokat is. Azonban az izlandi elnök szájából elhangzó mondatokat már kevesen merik megcáfolni.

Izlandi válságkezelés: "A mi esetünkben úgy döntöttünk, hagyjuk becsődölni a bankokat – mindegyik privát bank volt – és ahogy azt párszor mondtam, sosem értettem meg, hogy miért váltak a bankok valahogyan a modern gazdaságunk szent templomaivá. Míg az normális, hogy más vállalatokat hagyunk csődbe menni és elbukni addig, ha egy bank kerül bajba, hirtelen mindenki rohanvást jön és mondja, hogy nem-nem, ez nem történhet meg."

YouTube: Izland Elnöke: Hagyjuk csődbe menni a bankokat

524986_439779969423627_953854839_n.jpg

179054_623477047666787_882502759_n.jpg

         9 hozzászólás

Címkék: vélemény politika tudomány társadalom antropológia cionizmus izland civilizáció társadalmi felelősségvállalás graham hancock tudatváltás tömegtársadalom

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Spirituális darwinizmus és spiráldinamika

Pacsker         2013.03.17.

http://wonkette.com/wp-content/uploads/2012/10/darwin-vs-jesus.jpg"Mind a darwini evolúciós mind a kreacionista modellek nyilvánvaló korlátokkal rendelkeznek. Mindkettő azt látja, amit látni akar. Dogmatikus megközelítése ez az Élet lényegének, a világról és a benne létező életről alkotott modellek. A darwinizmus ugyanúgy nem látja az anyag minden formájában létező ős intelligenciát mint a kreacionizmus. Mindkettő egy-egy általa meghatározott ponttól nevez valami élőnek, vagy nem. Ilyen módon nem képes EGYesíteni és megszakíthatatlan folyamatában értelmezni magát az ÉLETet. A darwinizmus az élet kialakulását egy tudattalan véletlennel, a kreacionizmus pedig egy tudatos aktussal magyarázza. Metafizikai szempontból nézve, az utóbbi közelebb áll a lényeghez, de a kreacionizmus nem veszi észre, hogy valójában semmi sincs készre teremtve, minden egy folyamat eredménye, s ilyen értelemben viszont ezt a folyamatot akár nevezhetnénk evolúciónak is, azzal a kiegészítéssel, hogy az evolúció valójában egy modell, a mindenben jelenlévő intelligencia megnyilvánulásának egy lehetséges módja, útja, a bennünk és körülöttünk létező anyagi és szellemi természetű létben. Ez egyfajta erősen megrostált és dogmatikus gondolkodásmódtól megtisztított részleges szintézise is lehetne a darwini materialista és a vallásos kreacionista világképnek." - Forrás: Kataklizma.info

http://www.enlightennext.org/magazine/evolution-debate/images/map-large.gif

"Létezik egy roppant érdekes modell, amely feltérképezi és leírja az emberi tudat fejlődését s egyúttal előrevetíti a jövőjét is. Pontosan leírja az emberi értékrendek fejlődését, az egyéni tudatosságét, egy társadalom, kultúra, civilizáció evolúcióját. A spiráldinamika modelljéről van szó, amely szerint az emberiség 8 alapvető „ébredésen", forradalmi tudat-szint váltáson ment és megy keresztül, ezeket az alábbi vmémek (value memes = érték-mémek) írják le": folytatás és részletes "vmém" kifejtés... Fejlődésünk, honnan jöttünk és hová tartunk? - Tudatbázis.hu

http://tudatbazis.hu/wp-content/uploads/2012/12/spiral_dynamics6-650x502.jpg

"A spiráldinamika modell egy térképet ad a kezünkbe, mely megmutatja a kapcsolatot életkörülményeink és az ebből fakadó viselkedésünk és értékrendszerünk között, mindezt egyéni, társadalmi és kulturális szinten. Egy olyan gyakorlati módszert kínál, amivel hatékonyan kezeljük a komplex társadalmi helyzeteket. Megajándékoz minket azzal a lehetőséggel, hogy a saját nézőpontunk mellett mások nézőpontjával is azonosuljunk és tiszteletben tartsuk. Megértjük a másik mozgatórugóit, szükségleteit és képesek vagyunk ezekre reagálva konstruktívan kezelni a helyzeteket." - Forrás: Integrál Intézet

Végezetül pedig próbáljátok megemészteni az alábbi képet. Szerintem zseniális. Sosem láttam még ilyen egységesen kontextusban az ideákat. Felfelé emberek, felfelé!

holmgren.jpg

         szólj hozzá

Címkék: tudomány evolúció vallás darwin spiritualizmus kreacionizmus spiráldinamika integrálelmélet

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Ősi kultúrák, sámánok, növények, társadalom, tudat és az emberiség teljes ökológiai bukása

Pacsker         2013.02.20.

ZEM1.jpgAz emberiség teljes bukása? Igen. Anélkül ugyanis, hogy tisztán megértettük volna az alábbi előadásban foglaltakat, és őszintén elkezdenénk szembenézni "fejlettnek" titulált szánalmas civilizációnkkal, addig soha, de SOHA NEM LESZ SEMMIFÉLE KIÚT A VÁLSÁGBÓL! Sem ökológiaiból, sem gazdaságiból, sem társadalmiból, mert mindezek nem elválaszthatóak, szorosan egymásba fonódnak és ráadásul mindegyik terület válsága abból adódik, hogy elvesztettük kapcsolatunkat a szellemvilággal...

Ha a sámánokat kinevetitek, akkor tessék: "itt egy" öltönyösen öltözött, őszintén, gyorsan és nyíltan beszélő, racionálisan érvelő úriember! Lehet figyelmezni, aztán az állakat a helyére tenni!

Vault-Knowledge jóvoltából ismét egy értékes videó-fordítással gazdagodtunk mégpedig nem is akármikor: Graham Hancock-ot cenzúrázták!

TED levette ezt a videót a TEDx Youtube csatornáról. TED álláspontja ezzel kapcsolatban itt megtekinthető:
http://blog.ted.com/2013/03/14/open-for-discussion-graham-hancock-and-rupert-sheldrake/

Graham Hancock válasza pedig magyar nyelven olvasható itt:
http://www.o-ws.hu/cikkek/enteogenek/video---eloadasok--reszletek--hun-/graham-hancock---a-tudat-elleni-haboru.html

         szólj hozzá

Címkék: tudomány vallás társadalom antropológia túlélés civilizáció társadalmi felelősségvállalás graham hancock sámánizmus fenntarthatóság humánökológia tömegtársadalom

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Buddhizmus, fenntarthatóság, belső forradalom

Pacsker         2013.02.05.

buddha_earth.jpg

Nemrég volt nyílt nap a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, ahol az általam több szempontból is nagyra becsült kiváló magyar szellemei vezető, Mireisz László fél órás előadásában bemutatta a legfőbb tudnivalókat a buddhizmusról.

Többek között: a buddhizmus magyarországi megjelenésének történetét, megítélésének változását, Európa szerte történő sikeres terjedésének okait a fenntarthatósághoz és a modern tudományokhoz kapcsolván, nem kifelejtve a materiális és a fogyasztói társadalom érzékelhető bukását, valamint elmondja a buddhizmus lényegi különbségeit a többi valláshoz képest, kezdve azzal, hogy tulajdonképpen a buddhizmus nem is vallás és alapvetően a megismerésen és belátáson van a hangsúly a dogmák sulykolása helyett, értelmezvén mindezt békés szinkretizáló hozzáállással, felhívván a figyelmet arra, hogy egy olyan több ezer éves múltra visszatekintő, működő gyakorlat-csomagról van szó, ami a szenvedés sikeres transzformálásán keresztül megoldást jelent egy boldog és szellemileg emelkedett társadalom felé!

[Érdekes egyébként megfigyelni, hogy eredeti ősmagyar szkíta vallásunk kereszt szimbóluma (az eredeti kereszténység, a körosztó kereszt), és a buddhizmus négyágú gyémántjogara (dupla vadzsra) mennyire hasonlít egymásra! "Apróság", de nem "véletlen" :) ... ]

Buddhizmus Kutatóműhely - ELTE Társadalomtudományi Kar

Az ELTE TáTK Vallásantropológiai Kutatóműhelye és a Buddhista Misszió Buddhizmus Kutatóműhely megalakítását kezdeményezi, amelyhez érdeklődőket várnak.

Egyes vallásszociológiai kutatások szerint a 21. század egyik legdominánsabb vallása a buddhizmus lesz világszerte. Ennek a megállapításnak igazságtartalmát nehéz lenne megítélni, azonban tény, hogy napjainkra egyre inkább érzékelhetővé vált a buddhizmus jelenléte a modernitás kultúrájában, társadalmaiban is. Folytatás>>> valamint a nyitó ülés!

Ezen blog ökológiai és szellemi vonala sem véletlenül ZÖLD! Ajánljuk olvasásra ezen cikket, mely kellően egyensúlyoz az (itthon még alig ismert) integrálpszichológia, a modern tudomány és a spirituális hozzáállás között, hogy felvázoljon egy tudati fejlődési spirálmodellt: melyben a ZÖLD SZÍN NAGYON LÉNYEGES meglátásokat tömörít és egyben előirányozza a további szellemi fejlődési faktorokat és lehetőségeket!

A külső forradalomhoz vezető belső útra valónak ismételten és továbbra is ajánljuk a  - nem csak általunk - tavalyi legjobb ilyen alkotásoknak tartott Samsara és Cloud Atlas mozifilmeket!

         2 hozzászólás

Címkék: buddhizmus videó tudomány vallás fenntarthatóság mireisz lászló humánökológia

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Humánökológiai tudatmódosítás a civilizációnkért

Pacsker         2013.01.26.

Graham Hancock - Helyszínen; Mexikó 2010 (Forrás: Orichalcum Workshop)

Graham Hancock vagyok, író. Az elmúlt húsz esztendőben történelmi rejtélyekről írtam könyveket, az utóbbi időben pedig az emberi tudat rejtélyeibe ástam be magam.

Jelen és Ősidők

Számomra úgy tűnik, ma a 21. századi nyugati iparosodott társadalmunkban, számos hatalmas hibát követünk el. Ezek között a legnagyobb az a feltevés, hogy mindent tudunk, hogy mi vagyunk a tetőpontja, a csúcsa az emberi teljesítőképességnek. Igaz, hogy rendkívüli eredményeket tudunk felmutatni az anyagi tudományokban. Azonban a spirituális világban nagyon picik vagyunk, törpék vagyunk az ősökhöz képest. Ha meg akarjuk tudni, hogyan építsünk egy ideális társadalmat, mely táplálja mindazt, ami minden emberben érték és erény, sokkal szélesebb körben kell vizsgálódnunk, mint jelenlegi beszűkült és korlátozott eredményeink. Vissza kell tekintenünk az ősökre. Az ősi Egyiptomot figyelembe véve, mikor a görög történész Hérodotosz meglátogatta, az ottani embereket a legboldogabbnak, legelégedettebbnek, legteljesebbnek találta, akikkel valaha találkozott. Boldogságuk titka a spirituális világgal való kapcsolatból eredt. Az ősi Egyiptom 3000 éven át szüntelenül fenntartotta ezt a kapcsolatot. 3000 évig a legjobb értelmüket bírták munkára, az élettel, a rejtéllyel kapcsolatban, hogy valójában mit jelent embernek lenni ezen bolygón, és a misztériumot, hogy mi történik velünk a halál után. Társadalmunk semmilyen erőfeszítést nem tesz az ilyen kérdések megválaszolására. Egyszerűen csak úgy próbál beállítani minket, mint anyagi lényeket, mint biológiai és kémiai balesetet, melyen túl semmi sincs. Nem csoda, hogy ilyen sötét időkbe léptünk, ahol elvágtuk magunkat a spirituális világtól és nem vagyunk hajlandóak tanulni a múltból.

saman.jpg

A Tudat Változása

Változásra van szükségünk. Sürgősen változnunk kell! Úgy tekintünk magunkra, mint gyorsan mozgó, rohamosan változó társadalomra. De ha az apró részleteket vizsgálod, észreveheted, hogy nem sok változás történik. Eszembe jut az emberi história egy korábbi fejezete. Ha visszamész hat millió évet az utolsó, csimpánzzal közös ősünkhöz, majd követed előre az egész evolúciót, láthatod a milló, millió és millió évnyi totális eseménytelenséget. Ahol őseink teljesen leragadtak a megszokott kerékvágásban. Nem változtak semmit, csak a már jól megszokott rendszerre támaszkodtak, nem gondolkodtak laterálisan és kreatívan. Aztán negyven vagy ötvenezer évvel ezelőtt, az egész világon, mintha felkapcsoltak volna egy lámpát az emberi agyban. Észrevehetjük a mindenütt kirobbanó rendkívüli kreativitást. Konkrétan a történelem előtti lenyűgöző barlang-művészetre és sziklafestményekre gondolok. Tanulmányoztam némileg ezt a témát, dolgoztam ezen terület vezető szakembereivel, és már tisztán láthatjuk, hogy ez a múltbéli réges régen bekövetkezett radikális változás, - mely kiemelte őseinket abból a korlátolt viselkedésből, és egy tágabb gondolkodásmódú keretbe helyezte - azért történt, mert - talán puszta véletlenségből - őseink elkezdték felfedezni a módosult tudatállapotokat. Nekem az a véleményem, hogy ha a szükséges változást el akarjuk érni, ha ki akarjuk rázni társadalmunkat a berögződött rutinból, a technológiai megrögzöttségből, a pénz, a véget nem érő termelés és fogyasztás nyomvonalából, - egy olyan körforgásban vagyunk, ahol vagy termelők, vagy fogyasztók vagyunk, avagy mindkettő, és ez minden, amire hivatottak vagyunk - ha újra ki akarunk törni ebből a beidegződésből, meg kell változtatnuk a tudatunkat olyan radikálisan, ahogy őseink is tették negyven vagy ötvenezer évvel ezelőtt. Újra kapcsolatba kell kerülnünk a spirituális világgal, meg kell értenünk, hogy nem kizárólag egyszerű anyagi lények vagyunk. Igen anyagi lények is vagyunk, igen vannak materiális szükségleteink, de az emberi lény belső ragyogása a szellem.

A lélek

Mai társadalmunkban a lélek nem kap figyelmet, eltekintve a nagyon szigorú és beszűkült ortodox maistream vallásoktól. Radikális előrelépésre van szükségünk. lmp_lelek.jpgÉn azt mondanám, hogy a válaszok a problémákra, melyekkel szembesülünk, részben a letűnt fenséges civilizációk tanulmányozásában rejlik, ám az is nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a sámánokat és a sámánizmust, a még fennmaradó törzsi és vadászó-gyűjtögető közösségeket az egész világon. Az elmúlt öt vagy hat évben részem volt abban a megtiszteltetésben, hogy sok sok alkalommal ihattam az amazóniai látnoki főzetből. Az Ayahuascából. Szemtanúja voltam, ahogy az Ayahuasca előtűnik az amazóniai dzsugelből, kiterjeszti karjait az egész világon és minden egyes emberi lény, akit megérint, megváltozik és átalakul ettől a kapcsolattól. Én odáig is elmennék, hogy ha tényleg változást akarunk a jövőben, abszolút kötelező munkafeltételnek kell lennie, hogy bármely nemzet vezetőjének tíz alkalmas Ayahuasca programban kell részt vennie, mielőtt hivatalba léphet. Úgy gondolom ez esetben politikusaink kevésbé kapzsik, kevésbé ego-fűtöttek, kevésbé manipulatívak, kevésbé szabályozóak, sokkal nyitottabbak és sokkal hajlandóbbak lennének, hogy egy jobb világot teremtsenek. Mindezt szívből, s nem csak szavakkal tennék.

Módosult Tudatállapotok

Úgy gondolom a sok hatalmas hiba közül, melyeket társadalmunk elkövet, az egyik legnagyobb, hogy csak egyetlen tudatállapoti szintet ismer el. Ez az éber, problémamegoldó tudatállapot, melytől hatékony termelők és fogyasztók leszünk, ettől leszünk részei a gazdasági gépezetnek a nyugati ipari társadalomban. Nem ismeri fel, hogy annyi más tudatállapot is van, melyekre az emberi lény képes. Ennek jele, hogy ma társadalmunk még azt sem engedi meg, hogy felnőttként szuverén elmével rendelkezzünk. A pszichedelikus növények üldözöttségére gondolok, melyek felszabadították őseinket a millió éves sztázisból. A modern civilizációban, még ezen növények fogyasztása is bűncselekménynek számít. Sok évre börtönbe kerülhetsz emiatt, és úgy tűnik senki sem veszi fontolóra, hogy ez mit is jelent. Ez azt jelenti, hogy egy olyan társadalmat kreáltunk, mely felügyelete alá vonta személyünk legintimebb, legdrágább részét, a saját tudatunkat.

Spiritual-Crisis.jpgHa elmém nem szuverén, akkor semmi felett sem rendelkezem. Nem is beszélhetek szabadságról vagy demokráciáról, vagy bármilyen hasonló magasröptű eszméről, amíg ez a probléma nem oldódik meg. A tudat kérdése, jogaink, az elménk feletti szuverenitás jövőnk alapja. Nem tudjuk társadalmunkat megváltoztatni, ha előbb nem változtatjuk meg tudatunkat.

Meg kell értenünk, hogy mi vagyunk saját történetünk írói. Senki sem írja meg helyettünk. Mi magunk vagyunk az írók. Hatalmas, határtalan lehetőség rejlik bennünk, mely jelenleg le van szűkülve, mert nem mi irányítjuk a sztorinkat. Másoknak adjuk ezt a felelősséget, akik lehet, hogy rosszindlatúak, kegyetlenek vagy szűklátókörűek. Vissza kell szereznünk a történetünk feletti irányítást. Mi írjuk majd jövőnket.

Világunk lehet fényes vagy sötét. Rajtunk múlik. A választás a miénk. A felelősség a miénk.

Választanunk kell és vállalnunk kell ezt a felelősséget.

A fényről és az életről 

   És egy hajnalon, mikor pirkadott, együtt sétáltak mind a kertben s keletnek figyeltek, csendben nézve a felkelő napot.
   Egy idő után Alamusztafa a távolba mutatott és szólt:
   - A reggeli nap fénye visszfénye a harmatcseppben nem kevesebb a Napnál magánál, mint ahogy az élet visszfénye lelketekben sem kevesebb, mint az élet maga. A harmatcsepp visszaveri a fényt, mert egy azzal. És ti is visszatükrözitek az életet, mert egyek vagytok vele.
   Amikor sötétség vesz körül benneteket, mondjátok azt magatoknak: "Ez a sötétség a még meg nem született hajnal; ha most a sötétség szülési fájdalmait szenvedem is, hamar felvirrad pirkadatom, miként a domboké is reggelente."
   És a liliom kelyhében megbúvó harmatcsepp is hasonlatos hozzátok, hiszen a ti lelketek is Isten szívében nyugszik.
   Amikor a harmatcsepp azt mondja: "Ezerévente egyszer harmatcsepp vagyok", hát válaszoljátok neki: "Nem tudod tán, hogy az évezred minden fénye tükröződik benned?"

Khalil Gibran: A Próféta kertje, Magyar Teozófiai Társulat, 2002

         szólj hozzá

Címkék: tudomány vallás társadalom antropológia túlélés civilizáció társadalmi felelősségvállalás graham hancock sámánizmus fenntarthatóság humánökológia tömegtársadalom

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Boldog Világvégét és Karácsonyt!

Pacsker         2012.12.25.

Gyermekeim az Úrban: hát azt gondoltátok, hogy megsemmisül az anyag?! :DDD Ennyire egyszerűen tekintitek a valóság milliónyi aspektusát, hogy elhittétek a mainstream média félreinformáló gyermeteg balgaságait?! Mélyebbre kell annál tekinteni, mintsem, hogy a szalmabáb érvelési hibákkal terhes világsajtó próbálta bemutatni a "valóságot" és annak egyfajta "végét". Az információ hatalom, így a félreinformálás (a szemkápráztatás) az egyik legősibb manipulációs módszer. Mindenről volt szó aznap, ami csak elfedhette, hogy először a világon emberek globálisan együtt meditáltak, koncentráltak, imádkoztak, a lelkükkel foglalkoztak, változást akarnak, békét és összefogást... Természetesen ez a legnagyobb erő az emberek kezében, ha az "oszd meg és uralkodj" neoliberális elvét együtt, kézen fogva békésen arcon-röhögik :)! Ha van valami, amit tanít 2012 decembere a föld lakóinak, akkor az az, hogy a szellemi materializmus meghaladása elkezdődött! Hosszúra sikerült és kismilliónyi linkkel teletűzdelt adatfolyamunkban végigmegyünk: anyagon, energián, szellemen; múlton, jelenen, jövőn; sámánokon, matematikusokon, humoristákon.

path_to_infinity_by_arisechicken.jpg

Nem kell hozzá nagy gurunak, filozófusnak, ősmagyarnak, tudósnak lenni, hogy belássuk: életünk (Életvilágunk – lásd Jürgen Habermas fogalmát, Erkölcsvilágunk – lásd Alasdair MacIntyre írását, és nyugati Gondolatvilágunk – lásd Sári László előadását) épp azért csúszott vakvágányra, mert elvesztettük kapcsolatunk a szellemvilággal [Thom Hartmann - Hogyan vesztettük el kapcsolatunkat a szellemvilággal].

Nem akarok mélyre menő összeesküvés elméletet mondani (bár gondolom, amit gondolok) arról, hogy kiknek és miért állt érdekében az a nem egészen magától jövő folyamat, hogy az emberek kapcsolata megszakadjon a felettes énjükkel és az Örökkévalóval. De ha ezt leszámítva csak a legújabb régészeti és kultúrantropológiai tudományos eredményeket nézzük is, egyértelművé válhat, hogy minden nagy tanító és nagy civilizáció sámáni erőkkel rendelkezett, varázslatos növényeket fogyasztott. Az új pszichedelikus tudatosság ikonikus szószólójától, Terence McKenna-tól eredetileg 1993-ban publikált, de immáron magyarul is olvasható könyve, az Istenek Kenyere az emberiség és a különféle pszichedelikus növények és gombák koevolúciójának unorthodox és provokatív újraértelmezését nyújtja. Buddha és Jézus gombázott meg füvezett, a maják a matematikai tudásukon túl a pszichedelikus anyagok segítségével az univerzum mozgását tudták olyan pontossággal számon tartani, mint manapság a NASA, a MÜPA Ludwig Múzeumában meg emberek lebegnek szenzoros deprivációs kabinban, ami az elérhető tudatszintek 3. rétegének stimulálása.

Elvesztettük kapcsolatunkat a szellemvilággal. Személytelen, – Theodore Roszak szavaival is élve technokratikus és bürökratikus folyamatoknak vetettük alá magunkat. Ez lett az új vallás: a semlegesség vallása, majd eldöntik helyettünk a személytelen folyamatok, hogy mi a „jó", ugye?! Pedig napi szinten érezzük ezen új vallás könyörtelenségét, „racionalitásának" esztelenségét: a papír stócok igazságtalanságát, a technológiáknak való kiszolgáltatottságunk növekedését, az elgépiesült döntéshozatal rendőrállamba fordulását. Hogy az élet megkönnyítését hittük tőle, ehelyett az emberhez méltó életet teszi alapjaiban lehetetlenné!

Pedig mind a mai napig a megérzéseinkre hallgatunk a törvények és formanyomtatványok helyett! Látjuk, ha valaki hazudik, akkor testbeszédében az orrához nyúl. Hogy félrenéz, hogy mismásol, hogy igazat mond-e, hogy tiszta ember, hogy lelkiismeretes, hogy őszinte vagy, hogy csalfa-e. Látjuk, hogy valaki sötét és látjuk, ha valaki ragyogó, kicsattanó, világos beszédű! És még mennyi mindent látnánk egymásból és a világból, ha nem lenne olyan ostoba tabu a drogok körül, ami egy a természetben növő fakérget illegálisnak tekint, de a laboratóriumban előállított nyugtatót meg kötelező droggá tenné... Az a baj a kapitalizmussal, hogy már szóhasználatában is kétszínű és hazug. Erre hamarosan rengetegen fognak rájönni :)!

A természet is bőven küld jelzéseket: ausztrál tudósok megállapították, hogy kihalnak a világ legöregebb fái. Pedig ezek azok az élőlények, amik rengeteg rovarnak, madárnak, és további sokszínű társulásnak a fenntartását is biztosítják! Ráadásul a megállapítások nagyon sok fajtára vonatkoznak, Amerikától egészen Ausztráliáig, így ezek a veszteségek tovább tetézik a klímaváltozás okozta globális fajpusztulást, vagyis a biodiverzitás csökkenését. A Föld általános állapotát tekintve hasonló véleményen vannak más tudósok is, akik az American Geophysical Union (AGU) kongresszusán (ahol a Curiosity legújabb találatát is bejelentették), A Föld megsz*pta? (Is the Earth F**ked?) címmel tartottak előadást széleskörű matematikai vizsgálódásaik eredményeképpen. Egészen friss hírek szerint az emberiség szén-dioxid-kibocsátása is túl magas, a világ politikusai pedig valódi előrelépés helyett egy helyben toporognak a kérdésben. Nem kétséges tehát: előbb-utóbb mind meghalunk, még ha nem is a maják miatt...

És mit tartanak ezek a rendszermodellező matematikus tudósok a legjobb megoldásnak? A civil ellenállást és a kapitalizmus kultúrájának legyőzését!

»But don't worry! There's a solution: resistance movements. It was extremely unusual to hear this in a talk given at one of the biggest and most highly respected environmentally-related scientific conferences in the world. "Resistance is basically when people, groups of people, step outside the culture," Werner said. "They adopt a certain set of dynamics that does not fit within the capitalist culture."«

http://img.gawkerassets.com/img/187n87s1fv69wjpg/original.jpg

Anyag és szellem furcsamód elválasztható és elválaszthatatlan egymástól. Ha a gondolkodásmódunk megváltozik, a világot alakítjuk át. Volt-e világvége? Van, zajlik, épp kifejlődik: a paradigmaváltás. A régi rendszer oszlopai épp felemésztődnek! Szétveri a méltó emberi életre való igény, a szellem és a művészet határtalansága, a pénzvilág önfelszámoló logikája vagyis a rendszerkrízis,a következő gazdasági világválság tényszerűsége, a neoliberális neokonzervatív gazdaságpolitika nyilvánvaló tarthatatlansága.

Vagyis a pénzügyi genocídiummal szembeszálló egyre több spirituálisan nyitott fiatal mozgalma. Az M-generáció meg fogja változtatni a világot! :)

2012 is just the beginning.jpg

"Az anyag nem más mint egy összesűrűsödött energia alacsony rezgés tartományban. Egy tudat vagyunk , amely önmagát tapasztalja meg rajtunk keresztül. Nincs halál, az élet pusztán egy alom s mi a saját magunk képzeletei vagyunk." -  Bill Hicks

Mireisz László még januárban a kínai Hold Újév kapcsán előadásában azt mondta, "ne higgyetek nekem, majd decemberben nézzétek vissza a videót". Elég a világ eseményeit figyelni, hogy nyilvánvalóvá váljon... tényleg úgy változik a világ, úgy hasadt meg idén minden tudat, ahogy arra a Ji king - a Változások könyve utal.

"Tisztában vagyunk vele, hogy több ezer év baját nem lehet egy csettintéssel megoldani. Felemelkedni valószínűleg csak azon kevesek fognak, akik már eddig is kivételesen magas spirituális-tudatossági szinten álltak. Ami az aranykort illeti, én biztos vagyok benne, hogy előbb vagy utóbb eljön, de ahhoz nekünk is hozzá kell tennünk saját képességeinkhez mérten." - 2012. december 21. Az egyéni kapcsolatfelvétel napja

ApocaLeaks Now: a bold and inspiring speech from the Ecuadorian embassy in London - by one Julian Assange. The man on the frontline of the information battle, Wikileaks editor Julian Assange, has given a Christmas address. He has delivered his speech from the balcony of the Ecuadorian embassy in London, where he's been ensconsed for six months, after being granted political asylum.

Kiszivárgott dokumentumok bizonyítják, hogy az FBI az Occupy mozgalom aktivistáit civilek helyett "terroristaként" azonosította, így lehallgathatták a telefonjaikat és internet kapcsolatukat... Úgy látszik fél az 1% a demokráciától, és ezek szerint most még nem az van!!! Még :)...

morales.jpg

A Maya naptárnak megfelelően 2012. december 21. jelöli a nem-idő végét és az idő kezdetét.Ez lesz a 'Macha' (felborult egyensúly, részegség) vége és a 'Pacha' (egyensúly, tisztaság) kezdete. Ez lesz az önsőzég vége és a barátság kezdete. Ez lesz az individualizmus vége és a kollektivizmus kezdete... a gyűlölködés vége és a szeretet kezdete. A hazugságok vége és az igazság kezdete. A szomorúság vége és az öröm kezdete. Ez lesz a megosztottság vége és az egység kezdete..." - Evo Morales - Bolívia Elnökének az ENSZ-ben tartott beszéde.2012. szeptember 26.

Pacha: Quechua és Aymara indián szó. Jelenthet Földet, Világot, kort, korszakot, időt, talajt, űrt, természetet és helyet. Egyes elmondások szerint tartalmazza a teljes időt és univerzumot, ezért a lét teljességét.

Források:
Mixing Maya and Quechua
http://tcmam.wordpress.com/2010/12/06/mixing-maya-and-quechua/

On December 21, a very important event will happen for the "Pachamama"
http://www.21diciembre.bo/index.php/en/news/88-information-to-the-diplomatic-corp-on-the-summer-solstice

Bolivia Set To Banish Coca-Cola To Mark Mayan End Of Capitalism
http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2012/08/01/bolivia-set-to-banish-coca-cola-to-mark-mayan-end-of-capitalism/

Evo Morales: United States is "Real Terrorist" - Capitalism: No Solution for Humanity
http://alexandravaliente.wordpress.com/2012/09/29/evo-morales-at-the-united-nations-september-26-2012/

A bolíviai Pachamama törvény!

Ami a hírekből mostanság kimaradt, hogy Bolívia törvénybe iktatta a Föld Anyát és betiltotta a GMO-kat! Az ország elnöke, Evo Morales (aki egyébként az ország első ajmara indián származású elnöke), elfogadta a Föld Anya és az Integrált Fejlődés a Jólétért törvényeket!

A törvények intézkedéseket vezetnek be a földbirtok koncentráció ellen, a "zöldbárók" megszüntetésére, valamint megtiltja a bevezetését, előállítását, használatát és szétszórását a genetikailag módosított magoknak!

A kiemelkedően új szabályok közé tartoznak továbbá a Közösségi Védelmi Rendszer és a Klíma-Biztonsági Alap, amelyek biztosítják, hogy a köztulajdont képező földek szétosztását követően azok főként a nőkhöz és a bennszülött népekhez kerüljenek. Az előírások szabályozzák a külföldi tulajdonszerzést, a birtokok felügyeletét, a Föld Anya elemeinek elérését és használatát! (Orbán Viktor - húzd le magad a WC-n!)

Forrás:
Pachamama Law enacted and GMO ban in Bolivia!
Bolivia enacts Law of Mother Earth and GMO ban
Ley elimina el latifundio y veta a los transgénicos

Éljen PachaMama, a FöldAnya! :)

http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/06/por-el-lado-de-la-mezcla-y-no-del-dogma/

A31-692x1023.jpg

         1 hozzászólás

Címkék: antropológia apokalipszis klímaváltozás neoklasszikus közgazdaságtan antikapitalizmus közgazdaság anonymous evo morales pachamama julian assange világvége 2012 occupy wallstreet maja világvége

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark