A globális olaj-heroin (videó)

PPJ         2013.03.29.

* PLEASE WATCH IN FULL SCREEN + HD * - The map of an american city goes on a quest across the world to find oil in order to feed its body, made of streets, highways and freeways.

The short was featured on Fubiz, Motionographer, Cartoon Brew, Libération, and others.

Directed and animated by : Patrick JEAN patrick-jean.com; Sound design : David KAMP davidkamp.de/

         1 hozzászólás

Címkék: videó háború olaj globalizáció ipar olajválság

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Válságkezelők: Steiner, Beuys, Ángyán

PPJ         2013.02.02.

Tömény lesz, előre szólok, hogy ez a bejegyzés tömény lesz! Készíts egy kávét, teát, jó nagy pohár friss vizet, diót vagy mandulát: ahogy érzed. Mindenesetre a fokozódó emberi sötétség miatt muszáj nyilatkozni, amennyire csak lehet, hogy ki kivel is van; ne tévelyegjenek az ártatlan de megvezetett lelkek!

thetreeoflife1.png

"Beuys felhívásának alapja az az 1919-es felhívás, melyet Rudolf Steiner intézett Európa vezetőihez, egy olyan Európa képét vázolva föl, mely elkerülhetővé tette volna a második világháborút. Az általa akkor jelzett szellemi-politikai-gazdasági problémák máig megoldatlanok maradtak, azonban az azóta eltelt idő során elsősorban Kelet-Európában az elviselhetetlenségig fokozódtak. 1919-ben visszhang nélkül maradt Steiner figyelmeztetése, és ez lett a sorsa Beuys itt bemutatott dokumentumának is." - Írja Ertsey Attila a Beuys felhívásáról.

Harmadik világháború

"Elkerülhetővé tette volna a második világháborút"? Igen, elkerülhetővé, de sajnos elég alaposan, az első, a második, (és a harmadik?!) világháború is előre meg volt/van tervezve a 33. fokozatú szabadkőműves Albert Pike által.... Vessétek össze a "bölcs" javaslatait a történelmi tényekkel, hogy vajon mennyire fogadták meg a tanácsait a felső vezetők! Eddig az első kettő teljesen bejött! A harmadik világháborúról az angolul értőek itt tájékozódhatnak negyed óra alatt. A harmadik világháború előre tud vetítődni a "nyugati" típusú érvelési és megfigyelési technikákkal, de akár Buddhista szent formációkban is vannak rá utalások: Kálacsakra - 28. old. További érdekes nagyvilági kérdések, (egyeseknek félelmetes, másoknak megvilágító) eléggé releváns hazai vonatkozásokkal az Ökotáj lapban olvashatók: Világépítés és világpusztítás - Szabadkőműves hagyományok a politikában: beszélgetés Bakos JózseffelBakos Józsefről érdemes bővebben tudnotok egyet s mást! Persze mindezek megvalósultsága és megvalósulása a sötétségben tapogatózó embertársaink számától is jócskán függ; ezek a tervek/jóslások/irányok/tendenciák csak a maradandó passzivitás esetén megvalósuló világokat írják le, nem azt, hogy mi van akkor, ha tömegesen ráébrednek a világon, hogy milyen mélyen át lettek baszva...

Felhívás az alternatívára

Joseph Beuys (az alábbiak részletidézetek a bocs.hu-ról)

1921-ben, Krefeldben született. A német-holland határon, Kleve-ban tölti gyermekkorát. Ez a kisváros ősi kelta zárvány Németország testében, a Beuys név is kelta eredetű. Önéletrajzában említett vizionárius élményei és spirituális érzékenysége innen is eredeztethető. Egyik kulcsélménye akkor éri, amikor 1943-ban a német légierő pilótájaként lezuhan a Krím-félszigeten. Több napig fekszik a hóba temetett gépben, majd tatárok találnak rá. Zsírral kenik be testét és filcbe csavarják. Itt tapasztalja az anyagok és tárgyak mágikus, gyógyító erejét.

A háború után természettudományos stúdiuma közben határtudományokkal foglalkozik, és így bukkan rá Rudolf Steiner "Kernpunkte der Soziale Frage" (A szociális kérdés lényege) c. művére, mely a társadalmat mintegy magasabbrendű élőlényt szemléli és rámutat rejtett belső felépítésére, a hármas tagozódásra. Steiner eszméi termékenyítően hatnak Beuys egész munkásságára.

1967-ben megalapítja a Német Diákpártot, később a Nemválasztók szervezetét. 1972-ben Heinrich Böllel megírják a Kreativitás és Interdiszciplináris Kutatás Nemzetközi Szabadegyetemének (FIU - FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY, 8991 ACHBERG, HUMBOLDT-HAUS) alapító manifesztumát.

1978-ban a Frankfurter Rundschau-ban megjelenteti az Aufruf zur Alternative - Felhívás az alternatívára c. menifesztumát, amely felhívás a gazdasági, politikai és ökológiai katasztrófa felé sodródó Európa keleti és nyugati feléhez!!!

Joseph Beuys: FELHÍVÁS AZ ALTERNATÍVÁRA (1978)
(Csak a bevezető bekezdéseket bemásolom alább is. - a szerk.)

»Ez a felhívás kiterjed az európai kulturális és civilizációs kör minden emberére. Egy új szociális jövőbe való áttörés akkor sikerülhet, ha az európai zónákban olyan mozgalom támad, mely a saját megújító erejénél fogva a Kelet és Nyugat közti falakat ledönti és áthidalja az Észak-Dél közti szakadékot. Ez akkor venné kezdetét, ha — mondjuk mi — közép-európaiak elhatároznánk, hogy e felhívás gondolatmenete szerint cselekszünk. Ha mi most itt Közép-Európában államainkban és társadalmainkban elkezdünk az idő követelményeinek megfelelő módon együttélni és együttműködni, ez erőteljesen kisugározna a világ minden részére.

A "Mit tehetünk?" kérdés előtt föl kell tenni egy másik kérdést: "Hogyan kell gondolkoznunk?" — hogy az emberiség legnagyobb eszményeinek frázisszerű kezelése — mely ideálokat ma minden pártprogram is hangoztat — ne legyen továbbra is kirívó ellentmondásban gazdasági, politikai és kulturális valóságunknak megfelelő életvitelünkkel.

Óvakodjunk az elhamarkodott változtatásoktól. Kezdjük az önmagunkra eszméléssel. Kutassunk az alapokig, melyek okot adtak arra, hogy az eddigiektől eltávolodjunk. Keressük azokat az eszméket, melyek megmutatják nekünk a változás irányát. Vizsgáljuk fölül azokat a fogalmainkat, melyek alapján a Kelet és Nyugat közti viszonyt kialakítottuk. Gondoljuk át, hogy ezek a fogalmak mennyiben támogatták szociális organizmusunkat és annak a természet rendjével való kölcsönhatásait; egy egészséges lét felé vezettek-e, vagy pedig beteggé tették az emberiséget, sebeket okoztak-e neki, szerencsétlenséget hoztak-e rá, oly módon, hogy számára ma már a túlélés is megkérdőjelezhető.

Járjunk a végére saját szükségleteink gondos vizsgálatával annak a meggondolásnak, hogy a nyugati kapitalizmus és a keleti kommunizmus elvei nyitottak-e arra, hogy fölvegyék, ami az új idők fejlődésáramából mint az emberiség lelkiségének központi impulzusa egyre világosabban mozdul és a konkrét egyéni felelősség akarásában fejeződik ki; ez pedig azt jelenti: az ember ne legyen többé egy parancsokból és alávetettségből, hatalomból és kiváltságokból álló viszony rabja. Éveken át türelmesen kísértem figyelemmel ezeket a kérdéseket. Annak a sok embernek a segítsége nélkül, akikkel ezen kutatások és tapasztalások során találkoztam, nem jutottam volna el a válaszig, melyet ebben a felhívásban közölni akarok. Ily módon ezek a válaszok nem csupán az "én véleményemet" tükrözik, hanem azt, amit számos más ember is felismert.

A változás megvalósítására még igen kevesen vállalkoznának. Az egyező véleményen lévők számát meg kell növelni. Ha sikerül a kezdeményezőket ezúttal politikailag-szervezetileg összesűríteni és végül egy koncentrált parlamenten kívüli — parlamentáris akcióban bevetni, a Felhívás elérte célját. Egy erőszakmentes forradalomról van szó, egy alternatíváról, amely a jövőre való nyitottságon alapul.«

Ha az LMP valaha ismerte volna e gondolatokat

Ahogy Ertsey Attila írja is: "Ez a felhívás 1978-ban jelent meg először a nyilvánosság előtt. Röviddel ezután törtek be a Zöldek a nyugatnémet parlamentbe cserepes virágokkal, farmernadrágban. Az elveszett '68 után úgy tűnt, most esély nyílik, hogy a pártpolitikától megcsömörlött közvélemény teret adjon Európa keleti és nyugati felének újjáformálásához. Ma már tudjuk: a kísérlet nem sikerült. A Zöldek párttá váltak, és betagozódtak az általuk bírált tradicionális pártdemokráciába. A fiatalokat, akik újra és újra a változást sürgették, csendre intették szüleik és az adójukból fizetett rendőrség, miközben kölcsöneikkel folytonosan életben tartották a kómába zuhant kelet-európai gazdaságokat, gondosan fenntartva a status quót, a változatlanságot."

Ezek után gondolkodjunk el az LMP mostani helyzetén, egyáltalán az indíttatásain, az indulási körülményein, és azon, ahogy Lányitól (aki mindvégig a Beuys elveit képvisei) annak idején a Védegylet keretében az LMP kivált... No comment. Annyit is érnek! Meg is érdemli az LMP a szakadást!

Az Élőlánc Magyarországért parlamenten kívüli ökopárt mindvégig a belső, lelki, gondolkodásmódbeli reformból szétterjedő békés forradalom híve maradt - tudjuk jól már a történelmi példákból, hogy miért értelmetlen zöld pártot alapítani! A jelenlegi RENDSZER KERETEI között a környezet védhetetlen!!!

Itt kanyarodhatunk vissza az Élőlánc Magyarországért Ökopárt alapeszméihez és hátterének nyílt vállalásához! A válságból való kivezető út, az Élőlánc szerint is még mindig a Beuys által felvetett alternatíva, Rudolf Steinerre alapozva!

Ángyán József vidékreformja

Vissza a földjeinket az állami maffiától, a kormányunkat átszövő globális tőkés társaságoktól és azok helytartóitól!

Szükségesnek tartjuk a jelenlegi iparszerű, nagyüzemi mezőgazdálkodási forma átalakítását, az ehhez kacsolódó szerkezeti és tartalmi változásokat, mert a helyi családok gazdaságai munkahelyteremtő és jövedelemmegtartó képessége nagyobb, a vidék, a helyi gazdaság és társadalom megmaradására, fejlődésére gyakorolt hatása lényegesen jobb, mint a tőkés mezőgazdasági nagybirtoké.

tchizWuM_2_700x460.pngÁngyán József nyílt köszönő levele itt olvasható, azokért, akik összeálltak és segítik a családi gazdák, s rajtuk keresztül az egész ország léthelyzetét! 

„Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!" (Mt. 10,26-33)

Nyílt köszönő levél - az Élőlánc Magyarországért elnökségének és tagságának, a Váralja Szövetség vezetőinek és tagjainak és a „47-eknek", a Gazdálkodó Családok Szövetségének

Kedves Barátaim!
Mindenekelőtt engedjétek meg, hogy – kissé megkésve bár, de - hálás szívvel ezúton mondjak köszönetet azért a nyílt, kezdeményező, bátor állásfoglalásért, amellyel az Alaptörvény földügyekkel kapcsolatos harmadik módosítását követően nyilvánosan kiálltatok a Nemzeti Vidékstratégia irányvonala mellett, egyúttal megerősítettétek a törvényhozási folyamatban képviselt álláspontom és a módosítást elutasító végső döntésem helyességét. Ez a kiállás és egyenes beszéd segíthet csupán a viszonyaink megváltoztatásában. Ez ad nekem is erőt a folytatásra, és értékéből mit sem von le a ma látszó eredménye.
De mi is történt valójában, amire a teljes hírzárlat közepette a Ti kiállásotok és állásfoglalásotok irányította rá a közfigyelmet? ... folytatás

Szerveződnek az Ángyánt támogató gazdák - írja a Greenfo.hu
(Az Ángyán által először szóba hozott Tisztességes Emberek Szövetsége Facebook oldala.)

Tiszta és egyértelmű viszonyokat akarnak az Ángyán Józsefet támogató gazdák, akik „Gazdálkodó Családok Szövetsége" néven érdekképviseleti szervezetet alapítottak, melyhez a gazdák rendes tagként, az ügyet támogatók pártoló tagként csatlakozhatnak.

Az Ángyán Józsefet támogató gazdák szükségesnek tartják, hogy a gazdálkodásból megélni kívánó, magukra hagyott családoknak saját érdekképviselete legyen. Várják soraikba azokat a gazdatársakat, akik úgy érzik, hogy gazdaságuk fejlődése nincs biztosítva, így családjuk megélhetése és jövője veszélybe kerülhet.

A Gazdálkodó Családok Szövetsége követeli, hogy a Dr. Ángyán József nevével fémjelzett agrár- és vidékpolitikát, nemzeti vidékstratégiát következetesen és határozottan hajtsák végre, az abban foglalt nemzeti programokat haladéktalanul indítsák el!

995835_494686137271902_1441756453_n.pngRudolf Steiner 1917. október 28-án egy előadásában Dornachban (GA177) ezt mondta:

“A nagytőkének sikerült elérnie, hogy a demokrácia a legcsodálatosabb és a leghatékonyabb eszközzé váljon az emberiség egészének kizsákmányolására.
Általában azt képzeljük, hogy a tőkések, a hatalom ellene van a demokráciának és szemben állnak azzal.
De ez egy tévedés. Ugyanis a éppen ellenkezőleg a nagytőke és a pénzemberek irányítják és tudatosan támogatják azt, mert ez a demokrácia adja a felszínt, ami mögé el tudják rejteni a valóságot, az emberek kizsákmányolását.
Ebben egyben megtalálják az önvédelem legjobb eszközeit is a társadalom és a tömegek ellenállásával szemben.”

„Ma az emberek egy olyan csoportja a hangadó, amely uralni akarja a Földet a mozgékony kapitalista gazdaság eszközeivel.
E csoport a tőle függő embercsoportokat a gazdasági eszközök révén kapcsolja össze és szervezi meg. …
Mivel az említett csoportot az anglo-amerikai világon belül találni, a jelenlegi hatalmi konstelláció csak alárendelt pillanat, amely minden valódi szembenállást és érdeket elfed. …
Csak az alábbi alternatíva lehetséges.
Vagy leleplezi az ember a hazugságot, amellyel a Nyugatnak dolgoznia kell, ha boldogulni akar, és azt mondja: az anglo-amerikai machinátorok egy áramlat hordozói, amelynek gyökerei a francia forradalmat megelőző impulzusban rejlenek, amely a kapitalizmus eszközeivel világuralmat akar megvalósítani, s amely számára a forradalmi impulzusok csupán jelszóul szolgálnak, ami mögé elbújnak;
vagy átengedi az ember a világuralmat az anglo-amerikai világon belüli okkult csoportnak.”

         5 hozzászólás

Címkék: rudolf steiner háború válság szabadkőműves világháború ökopolitika joseph beuys agrárium bakos józsef agrárpolitika váralja szövetség élőlánc magyarországért ökológiai politika ángyán józsef ökológiai válság ertsey attila ökológiai mezőgazdálkodás albert pike

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Greenpeace megmenteni komplett sarkvidék

PPJ         2012.07.20.

https://spaces.usu.edu/download/attachments/20971966/Last_Polar_Bear.jpgAz olvadó Északi-sarkvidéket olajfúrások, ipari halászat és háborúk fenyegetik.

* Az olvadó Északi-sarkvidék: Eltűnőben van az Északi-sarkvidék jege, amelytől mindannyiunk élete függ. Az elmúlt 30 évben elvesztettük a sarkvidéken úszó jégsapka háromnegyedét.

* Olajfúrás: Az Északi-sarkvidék az új olajláz helyszíne. Többek között a Shell, a BP, az Exxon és a Gazprom is hajlandó lenne egy pusztító olajkiömlést megkockáztatni mindössze három évre elegendő olajért.

* Ipari halászat: Az ipari halászflották elkezdték a vonóhálós halászatot az Északi-sarkvidék vizein. A helyi lakosok évezredeken át fenntartható módon halásztak ugyanitt, de ez veszélybe kerülhet, ha hagyjuk, hogy a halászati óriáscégek kizsákmányolják a Jeges-tengert.

* Háború: Az Északi-sarkvidék nemzetei már készülnek a lehetséges összetűzésekre. A Wikileaks-táviratok arról számolnak be, hogy az Egyesült Államok „növekvő katonai fenyegetettségről" beszél az Északi-sarkvidék kapcsán, Oroszország pedig „fegyveres beavatkozást" jósol a jövőben.

-------------------------------------------------------

http://endtimesrevelations.files.wordpress.com/2011/05/melting-arctic20ice11.jpgGreenpeace-aktivisták tegnap reggel Budapesten elfoglaltak két Shell benzinkutat a Könyves Kálmán körúton. Az aktivisták így tiltakoztak az ellen, hogy a világ legnagyobb olajvállalata az Északi-sarkvidéken megkezdje az olajfúrást.

Hasonló akciók zajlottak Nagy-Britanniában, Dániában, Franciaországban, Németországban, Argentínában, Mexikóban és a világ számos egyéb pontján is ezen a héten. Az aktivisták „El a kezekkel az Északi-sarkvidéktől” és „Get the Shell out of the Arctic” feliratú transzparenseket lógattak le a benzinkutak tetejéről, ahol egy aktivista jegesmedve is feltűnt.

Van számos olajtársaság, ami csak annyira mocskos mint egy átlagos multi, de a Shell és az EXXON (ismertebb nevén: E$$O) kétségbeesett küzdelmet folytat a leggonoszabb cég címéért. Tudósok és politikusok lefizetése, véreskezű diktatúrák jóbarátsága, katonai szabadcsapatok felbérlése a szülőföldjeiket védő bennszülöttek ellen: mind-mind hozzátartozik a munkájukhoz. Csak a Shellnek egy év alatt 200 regisztrált olajkitörése volt, el lehet képzelni, hogy hánynál tették rendbe a környezetet, kártalanították a helyi lakosokat. - Írja a Greenpeace blog

A Shell a következő hetekben kutatófúrásokat tervez végrehajtani két helyszínen, a Beaufort- és a Csukcs-tengereken, az Északi-sarkvidék alaszkai térségében. A Shell bevallottan nem áll készen egy esetleges Mexikói-öbölhöz hasonló olajkiömlés feltakarítására, amely beláthatatlan következményeket okozna a sérülékeny sarkvidéki ökoszisztémában.

Az Északi-sarkvidéken fokozottan jelentkeznek a klímaváltozás hatásai. A sarki jég mennyiségének 75 százaléka eltűnt az elmúlt 30 évben. A 75%-os adat a jégtérfogat 1979. szeptemberi minimuma és a 2011. szeptemberi minimuma közötti különbséget jelenti. Az adatot Axel Schweiger, a világ élvonalához tartozó washingtoni Polar Science Center kutatója és egy másik vezető tudós, Peter Wadhams, a Cambridge-i Egyetem professzora is megerősítette. Több információ a jéggel kapcsolatban itt található .
A jégolvadás következtében az itt élő jegesmedvék már a kihalás szélén állnak, a zsugorodó életterük miatt a faj körében ma már a kannibalizmus is megjelent. Ez egy óvatos becslés, valójában még sokkal hamarabb is eltűnhetnek. Erről több információ itt.

Ha a Shell idén nyáron sikerrel jár az olajfúrásokkal, az beindíthatja az északi-sarkvidéki „olajlázat”. Az orosz olajóriás, a Gazprom szintén tervez olajfúrásokat a Jeges-tenger területén ebben az évben, és más olajipari óriások is vállalkoznának az összesen háromévnyi olajmennyiség kitermelésére.

Apartman kiadó, fúrótoronyra kilátással (jelige: természetesen olaj)

A francia környezetvédelmi tárca élére kinevezett Nicole Bricq beiktatásának dokumentumain még friss volt a pecsét, amikor a Shell Francia Guyanára tervezett fúrásait egyetlen tollvonással áthúzta. Indoklásában valós tényekre alapozott kételyt fogalmazott meg: túl nagy a kitermelés környezeti kockázata Francia Guyana partjainál, felülvizsgálatot kér. A hazai környezetvédőkkel sem volt ideje koccintani, amikor a Rio+20 környezetvédelmi konferenciáról visszatérve újabb pecsétes papír érkezett hozzá: áthelyezték a külügyi tárca élére. Pár nappal később miniszterelnöki utasításra mégis kiadták az engedélyeket, melyeknek felülvizsgálatát szorgalmazta Bricq. Szinte vágtat az új francia kormány.

Stoll Barbara, a Greenpeace klíma és energia kampányfelelőse elmondta: „A sarkvidéken az olajkitermelés még a szokásosnál is veszélyesebb – jó példa erre, hogy bár a fúrások még meg sem kezdődtek, a Shell egyik fúróhajója már zátonyra is futott Alaszka partjainál. Nem engedhetjük, hogy a Föld jégszekrényeként is szolgáló, szinte egyetlen, még érintetlen területet is feldúlják a rövidtávú ipari érdekek miatt. A világnak búcsút kell intenie az olajnak és a megújulók felé kell fordulnia.”

A Greenpeace június 21-én világméretű kampányt indított azért, hogy az Északi-sarkvidéket védetté nyilvánítsák. Az ENSZ segítségével a szervezet 20 évvel ezelőtt már elérte, hogy az Antarktisz nemzetközi védettséget kapjon.

Magyar felirat a CC gombra kattintva!

Katt a képre!

         7 hozzászólás

Címkék: háború olaj klíma klímaváltozás greenpeace shell ökológiai katasztrófa olajcsúcs sarkvidék jeges medve ipari halászat

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Kötelező videó avagy értelmesen kifejtve mit képvisel a Greenr Blog - 6

PPJ         2011.08.08.

         szólj hozzá

Címkék: politika videó háború demokrácia világ kapitalizmus globális gazdaság környezeti jog kisközösségek

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Együttéléstan - a humánökológia valósága egy iraki példán keresztül

PPJ         2010.04.09.

Az ökológia nem környezetvédelem. A humánökológia meg nem pusztán ökológia. Most egy kicsit kitekintünk a természet- és környezetvédelem természettudományos problémaköréből. Murray Bookchin például úgy gondolta, hogy előbb volt meg embertársaink kizsákmányolása, mint a természeté. Mi csak azért pusztítjuk a természetet, hogy a másik embert nyomjuk el. C. S. Lewis is így gondolta: a természet feletti uralom nem egyéb, mint a másik ember feletti uralom a természettől elvett erőkkel.

És valóban.

Mit csináltunk a természet titkaival? Mit csináltunk az atommal, a molekulákkal, az különböző energiaforrásokkal? Embertársainkat pusztítottuk el az atombombával, embertársainkat gázosítottuk el különféle molekulák keverékével és embertársainkat taszítunk nyomorba az energiaforássok birtoklásával. A természet titkait elárultuk, nem beszélve saját fajtánkról.

Értitek már, hogy mi a célja a LHC-nak? Ja?! Ti tényleg elhittétek, hogy részecskék tudományos vizsgálata? Irakban nem voltak tömegpusztító fegyverek. Olaj volt. Európában és Amerikában nem "tudományos fejlődés" van, hanem tömegpusztító fegyverek kikísérletezése. Dupla pszeudo tripla csavar, ehh, hogy mi hol van?

Háború. Nincs is jobb érv az értelmetlensége mellett, mint mikor kiszivárgott videófelvétel tesz tanúbizonyságot a kegyetlen, mindent elsöprő brutalitásról. Milyen demokrácia? Kérem, már rég diktatúra van!

http://polyp.org.uk/cartoons/arms/polyp_cartoon_democracy_Iraq.jpg

Éljen a WikiLeaks, aminek nem kevés pénzébe került, hogy az igazság kiderüljön.

"Az iraki háború eddig egyik legfelkavaróbb felvétele került az internetre keddre virradó éjjel: a filmen egy 2007-es támadás látható, amin két amerikai harci helikopterről tucatnyi sétáló embert, köztük két Reutersnek dolgozó újságírót lőnek agyon. A filmen a katonák beszélgetése is hallható." - írja az Index

A videóban hallható angol nyelvű rádióforgalmazás fontosabb részei magyarul:

02:48: ...vannak páran, az egyiküknél fegyvert látok.

(a központ visszaigazolja, hogy az Apache pilótája célpontként azonosította a gyalogosokat)

03:08: ...úgy húsz főre becsülöm a számukat. Ott van egy. (A vállán fényképezőgépet cipelő újságírót azonosították fegyveresként.)

03:20: Ez egy fegyver lesz.

03:30: Köcsög faszkalap. (A másik újságírónál levő fényképezőgépet vagy telefont is fegyvernek nézi a pilóta)

03:34: Öt-hat gyalogost látok AK-47-esekkel. Tűzparancsra várok.

03:49: Vettem, nincsenek embereink a pozíciónktól keletre. Tűzparancsot megadom.

03:58: Vettem, akció indul.

04:02: Innen nem találom el őket, mert betakar az épület.

04:07: RPG van nála!

04:09: RPG-t észleltünk.

04:10: Tüzet nyitok.

04:12: Ne tüzeljen, várjon! Innen betakarja az épület, rárepülünk még egyszer.

04:18: RPG-t észleltünk, készüljenek a tüzelésre. Egy fickó lőtt is ránk, most az épület mögött van. Az isten verje meg!

04:34: Basszák meg, amint célkeresztben vannak, lőjenek!

04:41: Tüzet nyitok.

04:45: Jelezze, ha leszedte őket. Tűz! Szedjük le mindet!

04:54: Folytassa a tüzelést!

05:08: Mind a nyolcat leszedtük. (A képen az egyik újságíró menekülni próbál)

05:10: Látok még kettőt, tovább tüzelek.

05:18: Az isten verje meg Kyle, mi folyik ott?

05:19: (Nevetve) Eltaláltam őket.

06:10: (utasítják a földi egységeket, hogy közelítsék meg a célterületet és készítsenek fényképeket.)

06:30: Megdöglött az összes rohadék.

06:33: Helyes.

06:40: Szép vadászat volt, köszönöm mindenkinek.

07:40: Az egyikük sebesültnek tűnik, próbál arrább kúszni. (A sebesült újságíró próbál talpra állni.)

08:30: Gyerünk, haver, menni fog!

08:34: Csak szépen emeld fel a fegyvert.

09:05: Egy teherautót látok, a holttestekért és a sebesültért jött. (A földi egység már csak egy sarokra van a célterülettől.)

09:16: Egy teherautót látok, a holttestekért és a fegyverekért jöhetett.

09:20: Tűzparancsot kérek!

09:30: Tűzparancsra várok.

09:32: A sebesülteket viszik?

09:34: Igen, tűzparancsra várok.

09:36: Mi lesz már, hadd lőjünk!

09:45: Egy fekete minibusszal viszik a sebesültet. Bassza meg! Tűzparancsot kérek!

10:05: Megadva, tűzparancs megadva, ismétlem, tüzelhet.

11:20: A jármű harcképtelen. Öt.-hat személyt számoltam össze, a holttestekért éás a sebesültért jöttek. Jöhetnek a Bradley-vel.

11:40: Gyalog jövünk, délnek megyünk.

12:00: Az út közepén fekszik a gépjármű és 10-15 holttest.

12:05: Azt nézd meg! A szélvédőn át kaptam el! (Nevet)

12:14: A gépjárműben 4-5 személy lehetett, a holttestek számát így 12-15-re becsülöm.

12:52: Szerintem pont most hajtottak keresztül egy holttesten.

12:54: Na ne!

12:55: (nevetve) Dehogynem!

13:40: Pakoljunk le a tankról, egy sebesült kislányt találtam. Be kell vinni a kórházba.

14:14: Menjünk magukért?

14:20: Igen, jöjjenek.

(Az első katona a kislánnyal az ölében halad futólépésben, később egy másik katona is talál egy sebesült gyereket. Mindketten a parancsnoki páncéloshoz mennek.)

15:06: Negatív, a két civilt nem evakuáljuk, legyen az iraki rendőrség gondja. Majd elviszik őket valamelyik helyi kórházba.

15:26: Ők (az irakiak) tehetnek róla, minek hozzák a gyereket a háborúba?

 

         szólj hozzá

Címkék: politika amerika videó irak háború világ ökológia

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark