Képregény 78: Vizuális környezetszennyezés

PPJ         2012.02.29.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sidewalk_Bubblegum
http://www.sidewalkbubblegum.com/

!!! http://supercashmoneysystem.com/sidewalkbubblegum//Sidewalk_Bubblegum_Complete_Collection.pdf !!!

http://sidewalkbubblegum.com/wp-content/uploads/2010/03/sidewalk_bubblegum_101.gif

http://sidewalkbubblegum.com/wp-content/uploads/2010/03/sidewalk_bubblegum_064.gif

         6 hozzászólás

Címkék: képregény környezetszennyezés környezet

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Ángyán József nyílt levele

PPJ         2012.02.27.

http://m.blog.hu/an/angyanmaradj/image/angyan_610_310_jpg_ashx.jpg

Mielőtt közölném Ángyán Józsefnek a lemondását illető szavait, szeretnék pár fontos megjegyzést tenni! Ezek főleg az Index.hu cikkében írtakra fognak vonatkozni.

Téves az az állítás, miszerint az államtitkár mellett mindössze 19 civil szervezet állt volna ki lemondásának benyújtását követően, a valós szám 100! 100 civil szervezet írta alá a Miniszterelnökhöz címzett levelet!

Érdekes módon a Jobbik és az LMP ezelőtt soha egyetlen szót sem szólt Ángyánról, de lemondásából azonnal politikai tőkét akartak kovácsolni a nyilatkozatiakkal. Sokkal hitelesebb szervezetek álltak ki az államtitkár mellett: olyanok, akik lemondása előtt is rendre szavaikkal méltatták személyét és politikáját. A 100 civil szervezet mellett sok más szervezet adott ki külön-külön sajtónyilatkozatot az államtitkárért, mint például az Élőlánc Magyarországért, a Magyar Népfőiskolai Társaság, a Falufejlesztési Társaság, vagy a Győr-Moson-Sopron megyei MAGOSZ és Agrárkamara.

Akit érdekel, annak annyit tudok jelezni, hogy Budai Gyuláról semmi jót nem tudunk! Érdekes módon pont a kormány és Budai Gyula is hallgat az állami földek jogellenes elherdálásáról.

Mélyen megvetjük mindazokat, akik "szélsőségesen kisbirtokpártinak" titulálták/tatták a magyar vidéki helyzetet szinte egyetlen hiteles emberként átlátó Ángyán tanár urat!

Nem hiszünk a "2012 világvége forgatókönyvekben", de látjuk, láthatjuk, hogy "ennek" a világnak hamarosan "vége" lesz! Hiszen nyíltan kimondódott kormányunk kétszínűsége. A Fidesz kormány és a vidékpolitikája megbukottnak tekinthető/tekintendő: mert államtitkári szinten kimondódott, hogy maffiahálózat ül a magyar politikán, a magyar vidéken és ezáltal minden ehhez kapcsolódó "igazságon".

Így, mielőtt most már tényleg olvashatnátok a nyílt levelet: ajánlom a TEK-nek az "Államosított korrupció?" címmel tartott előadását!

Kedves Barátaim!

Mindenek előtt engedjétek meg, hogy - megkésve bár, de - hálás szívvel ezúton mondjak köszönetet azért a sajtónyilatkozatért, amellyel felajánlott lemondásomat követően nyilvánosan kiálltatok mellettem és a Nemzeti Vidékstratégia irányvonala mellett. Ez a kiállás és egyenes beszéd segíthet csupán a viszonyaink megváltoztatásában. Ez adott nekem is erőt e számomra nehéz időszakban, és ad erőt a folytatásra is. Ennek önmagáért való értékéből mit sem von le a folyamat ma látszó végeredménye.

A felém irányuló - meg nem szolgált, ki nem érdemelt - szeretet egyúttal rámutat a felelősségemre és arra is, hogy döntésemet illetően magyarázattal tartozom mindazoknak, akik bíznak bennem és számítanak rám. A találgatások, csúsztatások, időnként rosszindulatú indoklások helyett jobb, ha magam adom magyarázatát elhatározásomnak.

Ami a lemondásom felajánlását és annak elfogadását illeti, azt kell mondanom, hogy jó lelkiismerettel nem tehettem mást, Miniszterelnök Úr pedig sajnos nem adott lehetőséget a számomra egyre növekvő lelki válságot okozó problémák és a hónapok óta érlelődő végső döntésem okainak személyes megbeszélésére. Ez utóbbit - nem kis szomorúsággal bár, de természetesen - tudomásul vettem, ám ettől világlátásom, a magyarság és a magyar vidék, a helyi gazdaság, a helyi közösségek és családok iránti elkötelezettségem mit sem változott.

Anélkül, hogy lemondásom felajánlását itt részletesen indokolnám, kérem engedjétek meg, hogy az alapvető okokról és körülményekről az alábbiakban tájékoztassalak Benneteket.

Azzal a programmal szemben, amelyet a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmaztunk, amelyet a társadalom túlnyomó többsége - a fórumainkon, az elmúlt nyolc hónap széleskörű társadalmi vitái során megtapasztaltak szerint - teljes mértékben támogat, és amelynek végrehajtására szegődtem, nos ezzel a programmal szemben mohó, zsákmányszerző gazdasági érdekcsoportok, hogy ne mondjam "maffiacsaládok", spekuláns nagytőkés "oligarchák" és a volt TSz-eket, állami gazdaságokat a többiek elől elprivatizáló nagybirtokos "zöldbárók" koalíciója jött létre.

Ez az évtizedek alatt kialakult, ellenérdekelt "maffiahálózat" mindent vinni akar a földtől, az erőforrásoktól a támogatásokon át a piacokig. Mindent vinni akar a vidéki, helyi közösségek, családok elől, és magam, munkatársaim valamint az emberekkel közösen kidolgozott Nemzeti Vidékstratégiánk e zsákmányszerzés útjában álltunk.
Elérte hát ezen érdekcsoport, hogy - amint mondani szokták - elfogyott körülöttem a levegő, ellehetetlenült a közös vidékstratégiánk megvalósítása, elkezdődött annak gyökeres átalakítása, adott gazdasági érdekcsoportok üzleti tervévé züllesztése, és megindult az állami földterületeknek a meghirdetett birtokpolitikai irányelvekkel gyakorta össze nem egyeztethető bérbe adása .

Ezzel a körrel és az általa kikényszerített irányváltással - amely meggyőződésem szerint Dél-Amerikába vezet - jó lelkiismerettel közösséget vállalni nem tudok és nem is akarok! Maradásommal a bennem bízó emberekben nem tarthattam fenn tovább azt a tévképzetet, hogy a közösen meghatározott irányba rendben mennek a vidékfejlesztés ügyei. Én nem csaphatom be az embereket! Soha sem tettem, és ezután sem fogom senki kedvéért sem megtenni! Jeleznem kellett hát a fenti helyzetet és irányváltást, és erre nem maradt más eszközöm, mint lemondásom felajánlása.

A fent leírtak után úgy gondolom, nem kell külön indokolnom, hogy mélységesen egyetértek Miniszterelnök Úrnak az utóbbi hetekben több fórumon elmondott azon tételmondatával, hogy "a gazdasági elitet távol kell tartani a politikai döntéshozataltól!" Örömmel és bizakodással ám egyúttal türelmetlen várakozással is tölt el, hogy e mondat tanúsága szerint Miniszterelnök Úr is látja a problémát. Éppen ezért ehhez a megítélésem szerint igen fontos tételmondathoz magam csupán két kisebb, szerény megjegyzést tennék.

Egyrészt a nevezett kör egy részét én nem számítom a szó igazi értelmében vett "elithez" tartozók közé, sokkal inkább az elmúlt zavaros évtizedeink gátlástalan, mohó, másokon átgázoló, zsákmányszerző haszonélvezőinek tartom őket.

Másrészt ahhoz, hogy távol tudjuk e kört tartani a döntéshozataltól, ahhoz előbb el kell őket onnan távolítani, hogy a közpénzek és a nemzet közös vagyona valóban a közjót szolgálhassa. Arról nekem sajnos nincsenek információim, hogy mikor és milyen eszközökkel kezdődik el e körök eltávolítása a hatalomból, de türelmetlenül várom ennek bekövetkeztét. Meggyőződésem ugyanis, hogy erkölcsi megújulás nélkül nincs felemelkedés a magyarság számára!
Ahogy látom nem lesz egyszerű a folyamat, de e valódi rendszerváltó, nyíltszini küzdelemben magam is szívesen részt veszek, erre készen állok! Abban a Korten által megfogalmazott "modern kétpártiságban", amelyben az egyik oldalon a spekuláns multinacionális nagytőke és helyi rezidenseinek érdekei, a másik oldalon pedig az emberek, a helyi közösségek érdekei és értékei állnak, én ez utóbbiak pártján állok és ott is maradok! Meg vagyok győződve arról, hogy az emberek is ezt várják tőlünk, és a két oldal birkózásában velünk vannak. Velük, az emberekkel és nem az oligarchákkal kell szövetséget kötnünk! Ezzel a belső összefogással leszünk kifelé is erősek!

Addig azonban, amíg mindez - rossz előérzeteim szerint komoly megrázkódtatások és katartikus kijózanodások után bár, de törvényszerűen - bekövetkezik, addig is Sík Sándor és Teréz Anya tanácsait követve igyekszem "tenni a jót ott, ahol lehet, úgy, ahogy lehet. Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik-e, vagy nem, hogy mások látják-e, vagy nem, hogy lesz-e sikere, vagy nem." A lemondásom kapcsán kialakult - állásfoglalásra késztető, éles - helyzetben, a számomra is meglepő és megindító, felém irányuló - meg nem szolgált - szeretet láttán úgy érzem, hogy sokan gondolkodunk ugyanígy, és ez ad számomra hitet, reménységet a világunk változtathatóságában. E cselekvés terepeit ma számomra ismét az Egyetem, az Országgyűlés és a civil nyilvánosság fórumai jelentik.

Kedves Barátaim!

Kérlek Benneteket, hogy a fentiekről az általam igen nagyra becsült szervezetetek tagságát és civil szerveződéseitek minden résztvevőjét is tájékoztassátok, és nekik is adjátok át hálás köszönetemet, szeretetteljes, baráti üdvözletemet.
Remélem lesz még alkalmunk közösen tenni hazánk, nemzetünk, a magyarság és annak vidéki közösségei megmaradásáért, felemelkedéséért.

Erőt adó állásfoglalásotokat, kiállásotokat ismételten hálásan megköszönve, "a világ fölött őrködő Rendben" és összefogásunk erejében változatlanul bízva őszinte tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöllek Benneteket:

Ángyán József

         4 hozzászólás

Címkék: mezőgazdaság ökopolitika agrárium élőlánc magyarországért ángyán józsef

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Jobbíts magadon, így jobbíts a világon

PPJ         2012.02.24.

http://fc00.deviantart.net/fs34/i/2008/294/f/4/free_mind_by_Swoboda.jpgVendégünk: Dada Subuddhyananda, ausztrál származású szerzetes,
beszélgetőpartnere és tolmácsa: Dzsóti Nővér

Facebook esemény

Sziddhárta Közösségi Ház, Bp. VI. Andrássy út 98.
Február 27. hétfő, 19:00 - 21:00, Lótusz terem

Hagyományosan a jógik békét keresvén elfordultak a világi élettől.  Az Ánanda Márga szerint azonban a spirituális törekvő egyben társadalmi aktivista is.  A világot át kell alakítani, hogy megfelelő környezetet nyújtson mindenki számára a minden-irányú kiteljesedéshez. Ehhez kínál irányelveket a PROUT (a Progresszív Hasznosítás Elmélete), pl.:

- a felhalmozás korlátozása
- a minimális szükségletek kielégítésének biztosítása
   mindenki számára,
- a (fizikai, szellemi és spirituális) erőforrások
  maximális hasznosítása  és ésszerű elosztása
- az életminőség javítása a régiók önellátóvá tételével

. . . Na és hol van mindebben Magyarország ma?

Ma este megtanulhatsz és együtt gyakorolhatsz velünk egy tisztán spirituális meditációt, megismerkedhetsz egy újfajta társadalom jövőképével, és.... várjuk a kérdéseid!

További infó: didijyoti@gmail.com,
tel. 30/ 8228 102
www.anandamarga.hu

Szép nagy a terem, segítsetek, kérlek, hogy beteljen!!!

http://meditation.org.au/images/free-your-mind.jpg

         szólj hozzá

Címkék: vallás

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Napikép: CO2 -- O2

PPJ         2012.02.23.

         szólj hozzá

Címkék: közlekedés klíma napikép fenntarthatóság

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

        

Magyar szinkronos videó a Hobbit-házról!

PPJ         2012.02.20.

http://webecoist.momtastic.com/wp-content/uploads/2010/03/woodland-home.jpg

Ismerős ez a kép? Talán a legtöbbek által a legtöbbször látott fotó az interneten, ha ökoépítészetről és alternatív otthonépítésről van szó. Bejárta már a híradókat, blogoszférát, design portálokat és építészeti weblapokat is világszerte, rengeteg nyelven. Szerénységem olyan határtalan, hogy hasonló céljaim vannak, magyar vonatkozásban egy Earthship ház építésével. :)

Hobbit házikó Walesben
Íme, az új megoldás: saját vacok már egymillió forintból kihozható
Legolcsóbb ház – pályázat!
Living In The Future - Ecovillage Pioneers
Az Életházakról - avagy "Itt több az 'emberevő', mint Pápuában."

         szólj hozzá

Címkék: vélemény építészet ökológia fenntarthatóság earthship életház

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark